Sociální a zdravotní portál

Poskytovatelé informují - příběhy klientů

Městská část Praha 10 spolupracuje s několika desítkami organizací, které občanům MČ Praha 10 nabízejí sociální a návazné služby. Pro přiblížení činnosti jednotlivých poskytovatelů sociálních a návazných služeb uvádíme níže příběhy jejich klientů, o něž se s Vámi některé z organizací rozhodly podělit. 

 

Ke službám pro rodiny s dětmi:

 

Ke službám pro seniory:

 

Ke službám pro osoby se zdravotním postižením:

 

Dobrovolnictví:

Osoby sociálně vyloučené:

Potřebujete poradit?

Bc. Linda Zákorová

Koordinátorka komunitního plánování

Vedoucí oddělení sociální práce 

Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

kancelář B 128, I. patro
tel.:  +420 267 093 226
e-mail: kpss@praha10.cz