Sociální a zdravotní portál

Sociální a návazné služby - připomínkování dokumentů kpss

Zastupitelstvo městské části Praha 10 schválilo dne 1. 12. 2016 Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2017-2020.

Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 předkládá k připomínkování široké veřejnosti návrh Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2019-2020 a návrh Akčního plánu MČ Praha 10 na období 2019-2020 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017 - 2020. 

Dokumenty vznikly v rámci procesu komunitního plánování  sociálních a návazných služeb (dále i KPSS), při němž spolupracují uživatelé sociálních a návazných služeb, poskytovatelé těchto služeb, představitelé městské části Praha 10 (zadavatel služeb) a občané, které tato oblast zajímá. 

Návrh Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2019-2020 udává cíle, kterým se bude MČ Praha 10 v letech 2019 a 2020 v oblasti sociálních a návazných služeb věnovat. 

Návrh Akčního plánu MČ Praha 10 na období 2019-2020 obsahuje konkrétní aktivity vedoucí k naplňování priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020.

 

Dokumenty k připomínkování - ke stažení:

 

 

Termín připomínkovacího řízení:od 10. srpna 2018 do 31. srpna 2018 (platí datum odeslání e-mailu nebo razítka podací pošty)

 

Pravidla veřejného připomínkovacího řízení:

Připomínkované materiály: 

 • Návrh Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2019-2020
 • Návrh Akčního plánu MČ Praha 10 na období 2019-2020 - prováděcí dokument ke Středědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020

Připomínku může podat široká veřejnost.

Od 10. 8. 2018 jsou dokumenty, určené k připomínkování, ke stažení na sociálním portálu MČ Praha 10 - www.desitkapohana.cz v sekci komunitní plánování (pozn.: přístup k dokumentům, určeným k připomínkování a k připomínkovacím formulářům je rovněž z této webové stránky - viz výše).

Termín připomínkovacího řízení:od 10 srpna 2018 do 31. srpna 2018 (platí datum odeslání e-mailu nebo razítka podací pošty).

 

Jak připomínkovat:

 • Připomínky je nutné zaznamenat do připomínkovacího formuláře (viz výše). V případě vpisování připomínek do textu je jejich zpracování velmi náročné.
 • Připomínky mohou být obecné nebo ke konkrétním částem. Obecné řeší návrh jako celek, konkrétní jednotlivá ustanovení. 
 • Je nutné přesně uvést, k jaké části se Vaše připomínka vztahuje. Pokud nebudete dostatečně přesní, může dojít k mylnému pochopení připomínky.
 • Připomínky formulujte jasně, stručně a pozitivně. Tak mají větší šanci na zapracování.
 • Zdůvodněná připomínka má větší šanci, že bude přijata.
 • V případě formulačních připomínek navrhněte novou formulaci.
 • Je-li připomínka k nesrozumitelnosti textu, vysvětlete, čemu nerozumíte konkrétně (pouhý otazník či barevné označení pro nás nejsou srozumitelné a nevíme, co si přejete změnit).
 • Podávejte své připomínky včas, tj. v daném termínu.
 • Nikdy nepřipomínkujte anonymně. 

 

Způsob podání připomínky:

E-mailem na: kpss@praha10.cz

Poštou na adresu:

Úřad městské části Praha 10

odbor sociální

Vršovická 1429/68

101 38 Praha 10

Osobně na výše uvedenou adresu – kancelář č. 128, 1. patro budovy B

 

Vypořádání připomínek bude zveřejněno na sociálním a zdravotním portálu MČ Praha 10 (sekce komunitní plánování) do 7. 9. 2018.

Potřebujete poradit?

Bc. Linda Zákorová

Koordinátorka komunitního plánování

Vedoucí oddělení sociální práce 

Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

kancelář B 128, I. patro
tel.:  +420 267 093 226
e-mail: kpss@praha10.cz

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Poskytované sociální a návazné služby