Sociální a zdravotní portál

Finanční dary pro děti z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením

MČ Praha 10 podporuje od roku 2004 formou finančního daru - dříve „příspěvku na osobní asistenci“ - děti z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením, které plní školní docházku denní formou, jsou držiteli průkazu ZTP/P a při zajištění školní docházky využívají osobní asistenci.  

Výše finančního daru činí za jedno pololetí 22 500,- Kč v případě, že dítě dochází do běžné školy a 9 000,- Kč v případě docházky do školy speciální. 

 

Bližší informace poskytne:

Mgr. Blanka Boháčková

vedoucí oddělení sociální prevence

Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

Budova B, kancelář č. 123

tel.: 267 093 523

e-mail: blankab@praha10.cz

 

 

 

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>

 

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek