Sociální a zdravotní portál

Finanční dary pro děti z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením

Městská část Praha 10 podporuje integraci dětí s těžkým zdravotním postižením do běžného života, a proto se rozhodla poskytovat finanční dary dětem, které jsou těžce zdravotně postižené, plní školní docházku denní formou a mají trvalé bydliště na území městské části Praha 10.

 

Finanční dary dětem z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením jsou poskytovány podle Zásad pro poskytování finančních darů dětem z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením, schválených Radou městské části Praha 10, a to usnesením č. 499 ze dne 30. 6. 2016.

  • Zásady pro poksytování finančních darů dětem z MČ Praha 10

          s těžkým zdravotním postižením - ke stažení zde

  • Žádost o poskytnutí finančního daru dle výše uvedených Zásad - ke stažení zde

 

Bližší informace poskytnou:

Bc. Michal Volák, DiS. - telefon 267 093 490, michalv@praha10.cz

Bc. Jakub Sřivan, DiS. - telefon 267 093 623, jakubs@praha10.cz

Oddělení sociální prevence Odboru sociálního Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

budova B, kancelář č. 129

 

 

 

 

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>

 

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek