Sociální a zdravotní portál

Projekt MČ Praha 10 - poskytování finančních darů uživatelům tísňové péče

Finanční podpora uživatelů sociální služby tísňová péče v roce 2017

 

Uživatelé sociální služby tísňová péče mohou opětovně i v letošním roce využít finanční podporu MČ Praha 10, která tento projekt realizuje již od roku 2014.

 

Co je to tísňová péče?

Tísňová péče je terénní sociální služba určená seniorům a osobám se zdravotním postižením, kdy je za pomoci speciálního zařízení monitorován uživatel služby v domácím prostředí nebo venku (záleží na typu zařízení, které si uživatel zvolí, zda stacionární nebo mobilní). Základním cílem této služby je poskytnout seniorům a osobám se zdravotním postižením pomoc v krizových situacích a snížit tímto zdravotní i sociální rizika.

 

Hlavním cílem projektu je podpořit osamělé seniory a osoby se zdravotním postižením, jež mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10 a využívají tísňovou péči, a to prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociální služby nebo o její využívaní mají zájem a přemýšlí o jejím zřízení.

 

Žádosti o finanční dary lze podávat do 4. 9. 2017 v podatelně Úřadu MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, budova A, na předepsaném formuláři. Na tento projekt je v rozpočtu MČ Prahy 10 na rok 2016 alokováno 250 tis. Kč.


 

MČ Praha 10 poskytuje finanční dar:

-osobám, které v roce 2017 pořídily zařízení tísňové péče

-osobám, které v roce 2017užívají službu a hradí její provoz

Poskytování finančních darů se řídi Zásadami, které Rada MČ Praha 10 schválila usnesením
č. 473 ze dne 26. 5. 2015.

 

Bližší informace lze získat:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68 - odbor sociální, oddělení zřízených organizací a zdravotnictví:

Bc. Iveta Tomanová, tel. 267 093 283, ivetat@praha10.cz

Mgr. Petra Jonášová, tel. 267 093 581, petraj@praha10.cz

 

Tísňovou péči poskytují například:

 

ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené
Karoliny Světlé 286/18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1

Kontakt:

telefon: 222 333 546

e-mail: 
tisnovapece@zivot90.cz

http://www.zivot90.cz/201-tisnova-pece

 

Anděl strážný, z.ú.
Fügnerovo náměstí 1808/3, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2

Kontakt:

telefon: 487 883 136

e-mail: 
info@andelstrazny.eu

http://www.andelstrazny.eu/cs/tisnova-pece/

 

Kompletní přehled všech registrovaných poskytovatelů služby tísňová péče je k dispozici v registru MPSV odkaz zde 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Leták k projektu MČ Praha 10

 Zásady pro poskytování finančních darů uživatelům sociální služby tísňová péče

 

 

 

 

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>

 

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek