Sociální a zdravotní portál

AntiFETfest aneb jde to i jinak - 2017

Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 - 22 již 10. ročník amatérské filmové soutěže s názvem AntiFETfest aneb jde to i jinak. 

AntiFETfest je soutěžní festival amatérských filmů škol, školských zařízení a nízkoprahových klubů.

Úkolem žáků a studentů je samostatně natočit krátký film na téma sociálně rizikového chování (např. záškoláctví, závislost na návykových látkách) a přihlásit film do soutěže.
 

Soutěžní snímky a přihlášky přijímají protidrogoví koordinátoři na úřadech městských částí. 

Úřad MČ Praha 10 - kontaktní osobou je Bc. Jakub Skřivan, oddělení sociální práce odboru sociálního - tel. 267 093 623, e-mail: jakubs@praha10.cz - termín pro odevzdání přihlášek a soutěžních snímků je do 31. 3. 2017. Přihlášky a soutěžní snímky odevzdávejte v uzavřené obálce označené textem "AntiFETfest 2017".

Zájemci naleznou přihlášku do soutěže a další podrobnosti zde

 

V dubnu 2017 proběhne na ÚMČ Praha 10 vyhodnocení přihlášených snímků z MČ Praha 10. Vítězný snímek z každé soutěžní kategorie postupuje do celopražského finále.

V květnu 2017 budou mít všichni zájemci možnost promítnout si na internetové stránce AntiFETfestu - www.antifetfest.cz - soutěžní snímky a dát hlas filmu, který je nejvíce zaujme. Snímek s nejvíce hlasy získá Cenu diváka.  

 

Úspěchy žáků a studentů z MČ Praha 10 v soutěži

Naše městská část se festivalu pravidelně účastní díky aktivitě některých škol na území MČ Praha 10 (zejména ZŠ Gutova, v posledních dvou ročnících pak ZŠ Karla Čapka a Gymnázium Voděradská).

V roce 2016 se soutěže zúčastnila v první kategorii Základní škola Karla Čapka, která v předchozím ročníku vyhrála celopražské kolo, a ve druhé kategorii se festivalu zúčastnilo Gymnázium Voděradská. Tvůrci filmu z tohoto gymnázia v celopražském finále ročníku 2016 ve své kategorii obsadili druhé místo a získali cenu za nejlepší režii.   

MČ Praha 10 oceňuje zúčastněné školy z Prahy 10 i jednotlivé mladé filmaře z řad žáků a studentů. Předávání věcných dárků účastníkům soutěže za reprezentaci naší městské části se vždy účastní zástupci vedení MČ Praha 10 - z tiskových zpráv MČ Praha 10 k tématu - více zde

 

 

 

Protidrogová koordinace

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Jakub Skřivan

Oddělení sociální práce

tel.: +420 267 093 623

e-mail: szp@praha10.cz

 

Poskytované sociální a návazné služby