Sociální a zdravotní portál

Oddělení zřízených organizací a zdravotnictví

Náplň práce oddělení:

  • plní úkoly zřizovatele pro organizace zřízené městskou částí Praha 10 v oblasti působnosti sociálního odboru (Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.);
  • ekonomická agenda, rozpočet – odvětví sociální věci – oblast zřízených organizací a zdravotnictví;
  • zajišťuje agendu sociálních pohřbů;
  • zpracovává a zajišťuje vyřízení žádostí studentů z dětských domovů a pěstounské péče  v rámci programu ,,Podpory studia - Studentský dům“ ;
  • zpracovává a zajišťuje vyřízení žádostí uživatelů tísňové péče v rámci projektu „Poskytování finančních darů pro uživatele sociální služby tísňová péče“;
  • soustřeďuje a analyzuje informace o situaci a vývoji v oblasti zdravotnických služeb na území MČ Praha 10 a zpracovává výstupy na základě analýzy získaných dat.

 

vedoucí oddělení: Mgr. Bc. Jan Jeglík
kancelář 108b, I. patro, budova A
tel.: 267 093 323
fax: 267 093 295
email: janj@praha10.cz

 

vedoucí referátu sociální a zdravotní péče: Mgr. Petra Jonášová
kancelář 108a, I. patro, budova A
tel.: 267 093 581
email: petraj@praha10.cz

 

ekonom: t.č. volné pracovní místo - je vypsáno výběrové řízení - více info zde
kancelář 109b, I. patro, budova A
tel.: 
email: 

 

metodik a kontrolor sociálních služeb příspěvkových organizací: Mgr. Iveta Tomanová
kancelář 108a, I. patro, budova A 
tel.: 267 093 283
email: ivetat@praha10.cz

 

sociální pracovnice: Dagmar Jonášová
kancelář 109a, I. patro, budova A
tel.: 267 093 214
email: dagmarj@praha10.cz

 

sociální pracovnice: Bc. Martina Růžičková, DiS.
kancelář 109a, I. patro, budova A
tel.: 267 093 318
email: martinar@praha10.cz