We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta
Sociální a zdravotní portál

Komunitní plánování sociální služeb

​Každý z nás se může dostat do situace, kterou nezvládne sám svými silami a bude tak potřebovat pomoc v podobě využití některého typu sociální služby.

 

Abychom měli jistotu, že vždy nalezneme kvalifikovanou a efektivní pomoc ve chvíli, kdy ji budeme potřebovat, je nutné vytvořit v našem regionu síť kvalitně fungujících sociálních a návazných služeb. Právě vytvoření a udržení efektivně fungující sítě služeb v sociální oblasti, které odpovídají skutečným potřebám občanů naší městské části, je hlavním cílem procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Komunitní plánování je založeno na spolupráci občanů, poskytovatelů služeb a zadavatele, tj. zastupitelů a úředníků naší městské části. V rámci procesu plánování sociálních a návazných služeb společně stanovujeme, co by mělo být v rámci sociálních služeb na Praze 10 zlepšeno, na které oblasti sociálních či návazných služeb je vhodné se aktuálně zaměřit. V této části našeho portálu naleznete řadu informací ke komunitnímu plánování.

 

Pokud s námi chcete v rámci komunitního plánování spolupracovat, nebo pokud máte dotazy k tomuto tématu, využijte uvedeného kontaktu na koordinátorku procesu.

 

Potřebujete poradit?

Bc. Linda Zákorová

Koordinátorka komunitního plánování

Vedoucí oddělení sociální práce 

Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

kancelář B 128, I. patro
tel.:  +420 267 093 226
e-mail: kpss@praha10.cz

Mohlo by Vás zajímat

Poskytované sociální a návazné služby

Aktuálně

7.4.2022

Dne 15. 6. 2022 od 11:00 hod. do 17:00 hod. bude před NC Eden pro Vás připravujeme konání již tradičního Veletrhu sociálních a návazných sužeb. Těšíme se na viděnou.

7. 4. 2022

I nadále všem připomínáme možnost zapojit se do procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Pro více informací neváhejte kontaktovat koordinátorku procesu.

30. 9. 2021

Všechny zájemce zveme na jednání pracovních skupin KPSS. Termíny jednání jsou zveřejněny na této stránce. V případě online jednání zveřejníme instrukce a odkaz cca týden před konáním akcí.

27. 9. 2021

V současné době v rámci KPSS připravujeme podklady pro aktualizaci Katalogu sociálních a návazných služeb na období 2021/2022.

9. 8. 2021

Dne 15. 9. 2021 se od 11:00 hod. do 17:00 hod. bude před NC Eden konat již tradiční Veletrh sociálních a návazných sužeb. Těšíme se na viděnou.

7. 7. 2021

V sekci Strategické plány a koncepce (na této stránce) jsme zveřejnili Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2017-2020 za období 2019-2020 - Zastupitelstvo MČ Praha 10 vzalo na vědomí dne 21. 6. 2021.

3. 6. 2021

V sekci Strategické plány a koncepce (na této stránce) jsme zveřejnili Akční plán městské části Praha 10 na období 2021-2022 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2021-2024  - schváleno Radou MČ Praha 10 dne 1. 6. 2021.

28. 1. 2021

V sekci Strategické plány a koncepce (na této stránce) jsme zveřejnili Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2021-2024 a návrh Příloh Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2021-2024 - schváleno Zastupitelstvem MČ Praha 10 dne 25. 1. 2021.

 

 

 

 

 

 

Strategické plány a koncepce

Komunitní plány a vyhodnocení plnění

 

2021-2024

 

 

 

2017 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

2014 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

2012

 

2010 - 2011

 

 

Koncepce a vyhodnocení plnění

 

Pracovní skupiny

Rodina, děti, mládež

Senioři

Osoby se zdravotním postižením

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

 

Schůzky pracovních skupin

Dovoluji si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat na společné jednání pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb (dále jen KPSS).

Den a čas konání: 5. 12. 2022 od 10:00 hodin

Místo konání: Kulturní dům Barikádníků, Saratovská 3420/2a, 100 00 Praha 10

Děkujeme Vám za Váš zájem o problematiku rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10.

V případě nepříznivé epidemické situace se jednání pracovních skupin uskuteční v online prostředí. Podrobnější instrukce k připojení a potřebný odkaz Vám bude zaslán e-mailem cca týden před akcí.

 

Odborné skupiny

Úkolová pracovní skupina k informování o možnostech zaměstnávání osob v nepříznivé sociální situaci

Úkolová poracovní skupina k sociálnímu podnikání a k podporovanému zaměstnávání

Pracovní skupina Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže

Koordinační skupina

Setkání poskytovatelů

Další materiály