Sociální a zdravotní portál

Komunitní plánování sociální služeb

​Každý z nás se může dostat do situace, kterou nezvládne sám svými silami a bude tak potřebovat pomoc v podobě využití některého typu sociální služby.

 

Abychom měli jistotu, že vždy nalezneme kvalifikovanou a efektivní pomoc ve chvíli, kdy ji budeme potřebovat, je nutné vytvořit v našem regionu síť kvalitně fungujících sociálních a návazných služeb. Právě vytvoření a udržení efektivně fungující sítě služeb v sociální oblasti, které odpovídají skutečným potřebám občanů naší městské části, je hlavním cílem procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Komunitní plánování je založeno na spolupráci občanů, poskytovatelů služeb a zadavatele, tj. zastupitelů a úředníků naší městské části. V rámci procesu plánování sociálních a návazných služeb společně stanovujeme, co by mělo být v rámci sociálních služeb na Praze 10 zlepšeno, na které oblasti sociálních či návazných služeb je vhodné se aktuálně zaměřit. V této části našeho portálu naleznete řadu informací ke komunitnímu plánování.

 

Pokud s námi chcete v rámci komunitního plánování spolupracovat, nebo pokud máte dotazy k tomuto tématu, využijte uvedeného kontaktu na koordinátorku procesu.

 

Potřebujete poradit?

Bc. Linda Zákorová

Koordinátorka komunitního plánování

Vedoucí oddělení sociální práce 

Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

kancelář B 128, I. patro
tel.:  +420 267 093 226
e-mail: kpss@praha10.cz

Mohlo by Vás zajímat

Poskytované sociální a návazné služby

Aktuálně

25. 11. 2020

V sekci Strategické plány a koncepce (na této stránce) jsme zveřejnili návrh Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2021-2024 a návrh Příloh Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2021-2024 . V případě dotazů neváhejte kontaktovat koordinátorku komunitního plánování sociálních a návazných služeb.

24. 7. 2020

V současné době Odbor sociální ÚMČ Praha 10 připravuje návrh Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2021-2024 a návrh opatření k jednotlivým prioritám na období 2021-2022.

13. 7. 2020

Rada MČ Praha 10 dne 7. 7. 2020 schválila Priority v oblasti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2021-2024. Priority jsou zveřejněny na této stránce.

1. 7. 2020

V průběhu letních prázdnin budeme připravovat další aktualizaci katalogu sociálních a návazných služeb.

26. 6. 2020

Na jednání pracovních skupin KPSS jsme společně připravili návrh priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2021-2024. Dne 7. 7. 2020 bude o návrhu priorit jednat Rada MČ Praha 10. V případě schválení budou priority na této stránce zveřejněny a bude zahájeno zpracování střednědobého plánu a opatření.

15. 6. 2020

I nadále všem připomínáme možnost zapojit se do procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Pro více informací neváhejte kontaktovat koordinátorku procesu.

5. 6. 2020

S ohledem na nejistou situaci související s COVID 19 jsme konání veletrhu sociálních a návazných služeb netradičně přesunuly na září 2020.

29. 5. 2020

Moc děkujeme všem poskytovatelům za podporu občanů Prahy 10 v době koronavirové krize.

18. 5. 2020

Stále pro Vás do kalendáře akcí na www.praha10.cz přidáváme akce spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb.

 

 

 

Strategické plány a koncepce

Komunitní plány a vyhodnocení plnění

 

2021-2024

 

 

 

2017 - 2020

 

 

 

 

 

 

2014 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

2012

 

2010 - 2011

 

 

Koncepce a vyhodnocení plnění

 

Pracovní skupiny

Rodina, děti, mládež

Senioři

Osoby se zdravotním postižením

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

 

Schůzky pracovních skupin

 

V současné době nejsou naplánovaná jednání pracovních skupin.

 

Odborné skupiny

Úkolová pracovní skupina k informování o možnostech zaměstnávání osob v nepříznivé sociální situaci

Úkolová poracovní skupina k sociálnímu podnikání a k podporovanému zaměstnávání

Pracovní skupina Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže

Koordinační skupina

Setkání poskytovatelů

Další materiály