Sociální a zdravotní portál

Nejčastější dotazy

Bývalý manžel neplatí výživné na naše nezletilé děti. Co mám dělat?

Obraťte se na oddělení sociálně-právní ochrany dětí dle trvalého bydliště dítěte, kde Vám podle konkrétních okolností sociální pracovník/pracovnice poradí, jak postupovat - má-li dítě trvalé bydliště na území MČ Praha 10, obraťte se na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou odboru sociálního Úřadu MČ Praha 10 - kontakty jsou na našem portálu pod odkazem zde: Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek