Sociální a zdravotní portál

Poradce pro nájemníky - referent na podporu nájemních vztahů

                                                                           

PID: MHMPP09I7IU5
Č. CES: DOT/11/04/029764/2022
Reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015473

 

Řešíte otázku bydlení a s ohledem na svoji životní situaci si nejste jisti, jak na to? Pokud jste zároveň občan MČ Praha 10, právě pro Vás je určena pomoc poradce pro nájemníky na Úřadu MČ Praha 10:

 

KONTAKT:

Mgr. Alvin Hofmann, DiS., poradce pro nájemníky
Oddělení sociální práce odboru sociálního Úřadu MČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, Praha 10
kancelář K115c
Telefon: 267 093 213, e-mail: alvin.hofmann@praha10.cz

 

S čím může poradce pro nájemníky občanům MČ Praha 10 konkrétně pomoci?

  • s hledáním odpovídajícího bydlení a pomoci při řešení sociálních problémů, které s touto problematikou souvisejí;
  • zprostředkovat komunikaci s odborem bytů a s odborem sociálním;
  • pomáhá se zorientovat v procesu nájmu bytu;
  • poskytuje podporu stávajícím i budoucím nájemcům bytů ve správě MČ Praha 10 a ve správě MHMP na území MČ Praha 10;
  • funguje pro nájemce jako kontaktní osoba, na kterou se mohou obracet v případě vzniklých problémů, a to včetně řešení dlužného nájemného a služeb souvisejících s bydlením;
  • podílí se na řešení stížností, komunikuje se sousedy a hledá optimální řešení dané situace;
  • zprostředkovává bezplatnou právní konzultaci týkající se bydlení;
  • zprostředkovává zabydlující organizaci, která zajistí celý proces spojený s bydlením v novém bytě;
  • poskytuje základní i odborné sociální poradenství;

 

Pracovní pozice poradce pro nájemníky – referenta na podporu nájemních vztahů je financována v rámci projektu „MHMP – sociální bydlení“, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. 

Do projektu „MHMP – Sociální bydlení“, který realizuje hlavní město Praha, se MČ Praha 10 zapojila na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 10. Informace o uvedeném projektu jsou na webu hl. m. Prahy  - odkaz zde

 

Na uvedeném projektu spolupracuje MČ Praha 10 od konce roku 2020, celkem byly uzavřeny dvě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 10, kdy byla MČ Praha 10 příjemcem finančních prostředků na zajištění dvou pozic Navigátorů Kontaktního místa bydlení a v současné době je financována výše popsaná pozice poradce pro nájemníky – referent na podporu nájemních vztahů.

 

Příslušné veřejnoprávní smlouvy jsou zveřejněny v Registru smluv – odkazy zde:

Odbor sociální

Odbor sociální
Úřadu MČ Praha 10

Vinohradská 3218/169,
Praha 10
Bc. Pavel Petřík
vedoucí odboru
budova K, 3. patro
kancelář č.324
tel.: +420 267 093 229
e-mail: szp@praha10.cz
 

O odboru sociálním  >>

 

 

123movies

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek