Sociální a zdravotní portál

Informujeme

Praha 10 první vlnu pandemie COVID-19 zvládla

Městská část Praha 10 rozdala svým obyvatelům a zaměstnancům ochranné prostředky v řádu stovek tisíc a desetitisíce informačních materiálů. Do jejich distribuce a pomoci občanům se zapojily stovky dobrovolníků a řada organizací. Shrnutí uplynulých dvou měsíců připravila vršovická radnice v souvislosti s ukončením nouzového stavu a zpracovala ho do formy brožury. V ní podává zprávu o činnosti krizového štábu a jeho pracovních skupin a zároveň o preventivních opatřeních pro případ další pandemie.


Publikováno: 18.05.2020

Při krizovém štábu působí celkem jedenáct tematicky zaměřených pracovních skupin. Ty realizovaly interní bezpečnostní opatření, propojovaly dobrovolníky s potřebnými, koordinovaly výdej ochranných pomůcek veřejnosti a zajišťovaly informovanost obyvatel.

„Zaměstnanci naší radnice, příspěvkových organizací i složek Integrovaného záchranného systému prokázali v době trvání nouzového stavu enormní nasazení. V exponovaných dnech se náš krizový štáb scházel i několikrát denně a pracovali jsme bez ohledu na denní či noční hodinu,“ shrnuje starostka Desítky Renata Chmelová (VLASTA). „Velké poděkování patří také 167 registrovaným dobrovolnicím a dobrovolníkům a stovkám dalších, kteří pomáhali ´neoficiálně´, nárazově nebo prostřednictvím organizací, pro něž dělají. Setkali jsme se s obrovskou vlnou solidarity, která se projevovala i dary, jež jsme od lidí dostali,“ zdůrazňuje Renata Chmelová.

Zapojené subjekty tvořily jeden ze čtyř pilířů pomoci – ve svých provozovnách občanům v určených dnech rozdávaly zejména ústenky a dezinfekci. Zaměstnanci městské části a dobrovolníci zajišťovali pravidelný výdej ochranných prostředků pro organizace, podnikatele a SVJ. Lidé v nouzi mohli volat na speciálně zřízenou linku a pro seniory pořádala městská část každý dubnový pátek speciální akci před vybranými nákupními centry. Velmi pohotově na situaci průběžně reagovalo Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, díky jeho včasným opatřením bylo postaráno o seniory nejen v domovech pro ně určených.

Resumé radnicí koordinovaného systému pomoci je následující: Lidem bylo celkem doručeno 130 786 roušek, 11 000 rukavic a 6 221 litrů dezinfekce. Podrobný výčet obsahuje nová radniční brožura, stejně jako počet ochranných prostředků, které dokázala městská část uskladnit pro případ další vlny pandemie.

„Takovou situaci samozřejmě nelze vyloučit a my děláme vše pro to, abychom na ni byli maximálně připraveni. Máme zásobu ochranných prostředků, síť dobrovolníků, kterou budeme rozvíjet a aktualizovat,“ prohlašuje starostka Chmelová a přidává jako důležitý faktor i momentální zkušenost. „Pečlivá analýza toho, jak jsme v době trvání nouzového stavu reagovali na jednotlivé podněty a jaká opatření jsme přijímali, nám pomůže být ještě efektivnější, pokud by podobná situace nastala kdykoliv v budoucnu,“ uvádí Renata Chmelová.  

Za velké pozitivum uplynulého složitého období považuje posílení spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému. Jeho zástupci jsou součástí krizového štábu, který bude i nadále monitorovat vývoj situace, zatím pokračuje i činnost pracovních skupin. O ní bude radnice své občany dále zpravovat. Na transparentnost a průběžnou informovanost klade důraz po celou dobu trvání nouzového stavu. Zprávy a důležité kontakty jim dokázala kromě webových stránek a sociálních sítí doručovat i prostřednictvím letáků. Těch bylo distribuováno přibližně 25 tisíc, a to pouze prostřednictvím sítě přímé pomoci, bez externího dodavatele.

Kalendář akcí

«červen 2023»
poútstčtsone
29
30
31
1
2
3
4
25.04.2023 17:00 - 31.08.2023 0:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň
3846

Výstava: Josef Čapek – námořník na galéře umění

Od 25. dubna do srpna 2023, park Jiřího Koláře, náměstí Svatopluka Čecha. Výstava ve veřejném prostoru, vernisáž výstavy 25. dubna 2023 od 17:00, park Jiřího Koláře.

Více
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
25.04.2023 17:00 - 31.08.2023 0:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň
3846

Výstava: Josef Čapek – námořník na galéře umění

Od 25. dubna do srpna 2023, park Jiřího Koláře, náměstí Svatopluka Čecha. Výstava ve veřejném prostoru, vernisáž výstavy 25. dubna 2023 od 17:00, park Jiřího Koláře.

Více
1
25.04.2023 17:00 - 31.08.2023 0:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň
3846

Výstava: Josef Čapek – námořník na galéře umění

Od 25. dubna do srpna 2023, park Jiřího Koláře, náměstí Svatopluka Čecha. Výstava ve veřejném prostoru, vernisáž výstavy 25. dubna 2023 od 17:00, park Jiřího Koláře.

Více
2
25.04.2023 17:00 - 31.08.2023 0:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň
3846

Výstava: Josef Čapek – námořník na galéře umění

Od 25. dubna do srpna 2023, park Jiřího Koláře, náměstí Svatopluka Čecha. Výstava ve veřejném prostoru, vernisáž výstavy 25. dubna 2023 od 17:00, park Jiřího Koláře.

Více
3
25.04.2023 17:00 - 31.08.2023 0:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň
3846

Výstava: Josef Čapek – námořník na galéře umění

Od 25. dubna do srpna 2023, park Jiřího Koláře, náměstí Svatopluka Čecha. Výstava ve veřejném prostoru, vernisáž výstavy 25. dubna 2023 od 17:00, park Jiřího Koláře.

Více
4
25.04.2023 17:00 - 31.08.2023 0:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň
3846

Výstava: Josef Čapek – námořník na galéře umění

Od 25. dubna do srpna 2023, park Jiřího Koláře, náměstí Svatopluka Čecha. Výstava ve veřejném prostoru, vernisáž výstavy 25. dubna 2023 od 17:00, park Jiřího Koláře.

Více
5
25.04.2023 17:00 - 31.08.2023 0:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň
3846

Výstava: Josef Čapek – námořník na galéře umění

Od 25. dubna do srpna 2023, park Jiřího Koláře, náměstí Svatopluka Čecha. Výstava ve veřejném prostoru, vernisáž výstavy 25. dubna 2023 od 17:00, park Jiřího Koláře.

Více
6
25.04.2023 17:00 - 31.08.2023 0:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň
3846

Výstava: Josef Čapek – námořník na galéře umění

Od 25. dubna do srpna 2023, park Jiřího Koláře, náměstí Svatopluka Čecha. Výstava ve veřejném prostoru, vernisáž výstavy 25. dubna 2023 od 17:00, park Jiřího Koláře.

Více
7
25.04.2023 17:00 - 31.08.2023 0:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň
3846

Výstava: Josef Čapek – námořník na galéře umění

Od 25. dubna do srpna 2023, park Jiřího Koláře, náměstí Svatopluka Čecha. Výstava ve veřejném prostoru, vernisáž výstavy 25. dubna 2023 od 17:00, park Jiřího Koláře.

Více
8
25.04.2023 17:00 - 31.08.2023 0:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň
3846

Výstava: Josef Čapek – námořník na galéře umění

Od 25. dubna do srpna 2023, park Jiřího Koláře, náměstí Svatopluka Čecha. Výstava ve veřejném prostoru, vernisáž výstavy 25. dubna 2023 od 17:00, park Jiřího Koláře.

Více
9
25.04.2023 17:00 - 31.08.2023 0:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň
3846

Výstava: Josef Čapek – námořník na galéře umění

Od 25. dubna do srpna 2023, park Jiřího Koláře, náměstí Svatopluka Čecha. Výstava ve veřejném prostoru, vernisáž výstavy 25. dubna 2023 od 17:00, park Jiřího Koláře.

Více

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek