Sociální a zdravotní portál

Finanční dary pro děti z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením

Městská část Praha 10 podporuje integraci dětí s těžkým zdravotním postižením do běžného života, a proto se rozhodla poskytovat finanční dary dětem, které jsou těžce zdravotně postižené, plní školní docházku denní formou a mají trvalé bydliště na území městské části Praha 10.

 

Finanční dary dětem z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením jsou poskytovány podle Zásad pro poskytování finančních darů dětem z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením, schválených Radou městské části Praha 10, a to usnesením č. 714 ze dne 12. 9. 2018.

  • Zásady pro poskytování finančních darů dětem z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením - ke stažení zde

  • Žádost o poskytnutí finančního daru dle výše uvedených Zásad - formulář poskytnou dále uvedené kontaktní osoby

 

Bližší informace poskytnou:

Bc. Pavlína Beňuš, sociální pracovnice
referát sociální práce - oddělení sociální práce odboru sociálního ÚMČ Praha 10
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
budova B, kancelář č. 122
telefon 267 093 640, e-mail: pavlina.oraska@praha10.cz

Ing. Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce
referát sociální práce - oddělení sociální práce odboru sociálního ÚMČ Praha 10
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
budova B, kancelář č. 127
telefon 267 093 293, e-mail: lucie.tiefenbachova@praha10.cz

 

 

 

 

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>

 

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek