We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta
Sociální a zdravotní portál

Referát kurátorů pro dospělé

Činnost referátu:

 

Kurátoři pro dospělé (sociální pracovníci):

  • poskytují odborné sociální poradenství dospělým osobám ohroženým sociálním vyloučením zejména z důvodu ztráty bydlení, předchozí ústavní nebo ochranné výchovy, předchozího výkonu trestu nebo dalším osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
  • provádějí depistážní šetření ve věznicích, v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, ve zdravotnických a jiných zařízeních a na veřejných prostranstvích mezi osobami bez přístřeší.

 

Pracovníci referátu:

Bc. Michal Volák, DiS., vedoucí referátu kurátorů pro dospělé, kurátor pro dospělé

agendy: kurátor pro dospělé, prevece kriminality

kancelář č. 123, 1. patro budovy B ÚMČ Praha 10

tel.: 267 093 490

e-mail: michal.volak@praha10.cz

 

Bc. Jakub Skřivan

kurátor pro dospělé, protidrogová problematika

kancelář č. 129, 1. patro budovy B ÚMČ Praha 10

tel.: 267 093 623

e-mail: jakub.skrivan@praha10.cz

 

Bc. Jana Havrlíková, DiS. 

kurátorka pro dospělé

kancelář č. 129, 1. patro budovy B ÚMČ Praha 10

tel.: 267 093 523

e-mail: jana.havrlikova@praha10.cz

Kontaktní osoba

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Mgr. Michal Volák, DiS.

Oddělení sociální práce

tel.: +420 267 093 490

e-mail: szp@praha10.cz

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek