Sociální a zdravotní portál

Náhradní rodinná péče

Kontakty:

Bc. Klára Ambrožová Cantillová 

kancelář 138, I. patro, budova B
tel.: 267 093 516, email: klara.ambrozovacantillova@praha10.cz

Ing. Pavlína Hypšová 

kancelář 121, I. patro, budova B
tel.: 267 093 140, email: Pavlina.Hypsova@praha10.cz

Mgr. Marta Kolaříková

kancelář 103, I. patro, budova A
tel.: 267 093 220
email: Marta.Kolarikova@praha10.cz

Bc. Radka Veselá, DiS.

kancelář 103, I. patro, budova A
tel.: 267 093 657
email: Radka.Vesela@praha10.cz

 

Informace o činnosti pracovníků pro náhradní rodinnou péči

Činnost pracovníka pro náhradní rodinnou péči je nedílnou součástí sociálně právní ochrany dětí, tento pracovník zajišťuje všechny činnosti náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenská péče, hostitelská péče).

Pracuje s dětmi vhodnými do náhradní rodinné péče a s žadateli o náhradní rodinnou péči. Zajišťuje kompletní dokumentaci potřebnou ke zprostředkování náhradní rodinné péče.

Přijímá žádosti o náhradní rodinnou péči, podává informace o procesu zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se náhradními rodiči. V rámci této činnosti provádí podrobné sociální šetření v rodinách, vykonává poradenství, vyhledává osoby vhodné stát se náhradními rodiči.

Sleduje vývoj dětí umístěných v náhradních rodinách, spolupracuje s náhradními rodiči, biologickými rodiči, poskytuje všem sociální a právní poradenství, účelovou pomoc.

Zastupuje děti jako opatrovník před soudy, policii, notáři a ostatními institucemi, chrání zájem nezletilých dětí.

 

 

 

Potřebujete poradit?

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Mgr. Anna Chochulová

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou

tel: 267 093 219

e-mail: szp@praha10.cz

 

O oddělení sociálně-právní

ochrany dětí

a práce s rodinou >>     

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek