We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta
Sociální a zdravotní portál

OSPOD - Informace k podávání a vyřizování podnětů a stížností


Odbor sociální - oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou Úřadu MČ Praha 10 se zabývá všemi podněty a stížnostmi občanů, které obdrží.

1)

Pokud klient není spokojen s postupem sociálního pracovníka/pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou odboru sociálního, sdělí mu tuto skutečnost; v dalším kroku se obrátí na nadřízeného pracovníka - viz připojené kontakty:

Úřad MČ Praha 10, Odbor sociální, Vršovická 68, 101 38  Praha 10

  • Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou – odkaz zde 
  • Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou: Mgr. Anna Chochulová, kancelář A 104, telefon 267 093 219, e-mail: annac@praha10.cz
  • Vedoucí odboru sociálního: Bc. Pavel Petřík, kancelář A107, telefon 267 093 229, e-mail:pavelp@praha10.cz

 

2)

Pokud klient není spokojen s chováním nebo s úředním postupem sociálního pracovníka, může se obrátit na nadřízenou osobu – viz výše - nebo může podat stížnost.

Postup pro podávání a vyřizování stížností najdete na webu MČ Praha 10 v rubrice "Životní situace" a na stránkách odboru kontroly a komunikace Úřadu MČ Praha 10 - odkaz zde

 

3)

Kam se obrátit na nezávislou instituci?

Nezávislou institucí, která chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo pokud jsou úřady nečinné, je Kancelář veřejné ochránkyně práv.

 

Kontakty:
Veřejná ochránkyně práv
Údolní 39
602 00 Brno

E-mail: podatelna ochrance.cz 
(Maximální velikost e-mailové zprávy včetně příloh je 8 MB a zpráva musí respektovat pravidla elektronické komunikace)

ID datové schránky: jz5adky
Telefonická informační linka: (+420) 542 542 888
Telefon – ústředna: (+420) 542 542 111
Fax: (+420) 542 542 112

Informace na webu: http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/

 

4)

Jak postupovat v případě podezření na podjatost sociálního pracovníka?

  •  § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Podjatost je takový vztah úřední osoby (k účastníkům řízení, jejich zástupcům nebo k předmětu řízení), jenž může vyvolat pochybnosti o objektivitě projednávání a rozhodování ve věci. Pro podjatost je ze správního řízení vyloučena každá úřední osoba, o které lze důvodně předpokládat, že může mít osobní zájem na výsledku řízení. Účastník správního řízení může napadnout podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví a to podáním námitky. O své možné podjatosti musí úřední osoba bezodkladně informovat svého představeného, který posoudí, zda je úřední osoba ze správního řízení vyloučena či nikoliv. 

Potřebujete poradit?

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Mgr. Anna Chochulová

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou

tel: 267 093 219

e-mail: szp@praha10.cz

 

O oddělení sociálně-právní

ochrany dětí

a práce s rodinou >>