Sociální a zdravotní portál

Referát pro práci s rodinou a dětmi

K o n t a k t y:

adresa: Praha 10, Vinohradská 3218/169, budova V, 3. patro

Renata Kopecká, sociální pracovnice, vedoucí referátu
tel.: 267 093 297, email: Renata.Kopecka@praha10.cz

 

Bc. Martina Sosnová
tel.: 267 093 334, email: Martina.Sosnova@praha10.cz

 

Jana Fendrychová
tel.: 267 093 215, email: Jana.Fendrychova@praha10.cz

 

Bc. Adéla Janošková, DiS.
tel.: 267 093 383, email: Adela.Janoskova@praha10.cz

 

Bc. Kristýna Žahourová, DiS.
tel.: 267 093 294, email: Kristyna.Zahourova@praha10.cz

 

Mgr. Zdeňka Nováková 
tel.: 267 093 571, email: Zdenka.Novakova@praha10.cz

 

Kristýna Melmuková, DiS.
tel. 267 093 570, email: Kristyna.Melmukova@praha10.cz

 

 

Sociální pracovníci/pracovnice referátu vykonávají zejména tyto činnosti:

  • v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, řeší komplexně problematiku rodin jak úplných, tak neúplných, snaží se o sanaci rodinného prostředí, o ochranu oprávněných zájmů dětí
  • řeší problematiku týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí
  • poskytují poradenství v sociálně-právní ochraně dětí, v případě neshod v manželství a partnerství, při problémech po rozvodu a rozchodu, při řešení otázky styku rodičů s dětmi
  • zastupují děti u soudu i před ostatními státními orgány a u notářských řízení ve funkci opatrovníka
  • pravidelně navštěvují děti umístěné v dětských domovech
  • realizují soudem nařízený dohled v rodinách, eventuelně realizují jiná opatření soudů
  • úzce spolupracují s policií, školami, poradnami, pediatry, ostatními lékaři, s neziskovými organizacemi a s úřady.

 

Potřebujete poradit?

Odbor sociální
Úřadu MČ Praha 10

Vinohradská 3218/169,
 Praha 10
Mgr. Anna Chochulová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou
tel: 267 093 219
e-mail: szp@praha10.cz

 

O oddělení sociálně-právní
ochrany dětí
a práce s rodinou >>     

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek