Sociální a zdravotní portál

Oddělení zřízených organizací a zdravotnictví

Náplň práce oddělení:

  • plní úkoly zřizovatele pro organizace zřízené městskou částí Praha 10 v oblasti působnosti sociálního odboru (Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.);
  • ekonomická agenda, rozpočet – odvětví sociální věci – oblast zřízených organizací a zdravotnictví;
  • zajišťuje agendu sociálních pohřbů;
  • zpracovává a zajišťuje vyřízení žádostí studentů z dětských domovů a pěstounské péče  v rámci programu ,,Podpory studia - Studentský dům“ ;
  • zpracovává a zajišťuje vyřízení žádostí uživatelů tísňové péče v rámci projektu „Poskytování finančních darů pro uživatele sociální služby tísňová péče“;
  • zpracovává a zajišťuje vyřízení žádostí v rámci ,,Dotačního programu pro oblast paliativní péče“; 
  • soustřeďuje a analyzuje informace o situaci a vývoji v oblasti zdravotnických služeb na území MČ Praha 10 a zpracovává výstupy na základě analýzy získaných dat.

 

vedoucí oddělení: Mgr. Bc. Jan Jeglík
kancelář 108b, I. patro, budova A
tel.: 267 093 323
fax: 267 093 295
email: jan.jeglik@praha10.cz

 

vedoucí referátu sociální a zdravotní péče: Mgr. Petra Jonášová
kancelář 108a, I. patro, budova A
tel.: 267 093 581
email: petra.jonasova@praha10.cz


ekonom: Ing. Blanka Suchá
kancelář 134, I. patro, budova B 
tel.: 267 093 742
email: blanka.sucha@praha10.cz

 

metodik a kontrolor sociálních služeb příspěvkových organizací: Bc. Kateřina Nováková
kancelář 108a, I. patro, budova A 
tel.: 267 093 283
email: katerina.novakova@praha10.cz

 

sociální pracovnice: Dagmar Jonášová
kancelář 109a, I. patro, budova A
tel.: 267 093 214
email: dagmar.jonasova@praha10.cz

 

sociální pracovnice: Bc. Monika Kábele
kancelář 109a, I. patro, budova A
tel.: 267 093 734
email: monika.kabele@praha10.cz

 

administrativní a spisový pracovník: Dana Liptáková
kancelář 108a, I. patro, budova A
tel.: 267 093 280
email: dana.liptakova@praha10.cz