Sociální a zdravotní portál

Informace o práci pro lidi se znevýhodněním

Na některých webových stránkách jsou informace o práci pro lidi se znevýhodněním.

 

Na některých webových stránkách jsou další rady pro lidi se znevýhodněním, kteří chtějí pracovat.

 

Jsou to třeba tyto webové stránky:

Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Městská část Praha 10 se snaží podporovat možná řešení problematiky zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (např. osob se zdravotním postižením, osob pečujících, osob bez domova).

V rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 je rovněž věnována podpoře zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce patřičná pozornost – jedná se o jednu z priorit Akčního plánu na rok 2016.

Navržená opatření pro rok 2016:

 • Podporovat subjekty zajišťující chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením
 • Podporovat podporované zaměstnávání
 • Podporovat zaměstnávání pečujících osob
 • Podporovat zaměstnávání osob bez domova
 • Udržet projekt „Studentský dům Záběhlická“
 • Podporovat spolupráci s úřadem práce
 • Podporovat sociální podnikání
 • Projekt Městské části Praha 10 „Práce a rodina - jde to!“
 • Projekt Městské části Praha 10 „Podpora nezaměstnaných osob 50+
  při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb“

 

Akční plán pro rok 2016 – celý dokument ke stažení zde

Více informací o komunitním plánování sociálních a návazných služeb – zde

 

Potřebujete poradit?

Bc. Linda Zákorová

Koordinátorka komunitního plánování

Vedoucí oddělení sociální práce 

Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

kancelář B 128, I. patro
tel.:  +420 267 093 226
e-mail: kpss@praha10.cz

Poskytované sociální a návazné služby