Sociální a zdravotní portál

Studentský dům

MČ Praha 10 podporuje děti, které odcházejí z dětského domova či z obdobného zařízení, popř. které prošly náhradní rodinnou péčí, mají trvalý pobyt na území MČ Praha 10, jsou absolventy středních škol s maturitou a chtějí pokračovat ve svém vzdělávání na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.

MČ Praha 10 poskytuje studentům, zapojeným do programu, bezplatné ubytování ve Studentském domě v Záběhlické ulici. 

 

 

Bližší informace lze získat:

 

Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68 - odbor sociální, oddělení zřízených organizací a zdravotnictví:

 

 

 

Virtuální prohlídka

Studentský dům

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>

 

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek