Sociální a zdravotní portál

Studentský dům

MČ Praha 10 připravila pro děti odcházejících z dětských domovů či obdobného zařízení nebo dětí, které prošly náhradní rodinnou péčí a jsou absolventy středních škol s maturitou program, který je podpoří v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole mající své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. Cílem programu podpory je poskytnout podmínky pro úspěšné absolvování studia a získat vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání, které jim umožní lépe se uplatnit na trhu práce.

MČ Praha 10 poskytuje studentům zapojeným do programu bezplatné ubytování ve Studentském domě v Záběhlické ulici. V budově podporuje studenty i odborný personál, který studentům pomáhá jednak při studiu, ale i při řešení každodenních problémů. Studenti zařazení do Programu podpory mají z prostředků Městské části Praha 10 hrazeno školné, poplatky za studium, a dále náklady spojené s ubytováním ve Studentském domě.

Podmínky pro poskytování stipendia jsou upravené v ,,Zásadách podpory studia“. Před podáním žádosti o stipendium doporučujeme kontaktovat odbor sociální, Úřad MČ Praha 10.

 

Bližší informace lze získat

 

Informace o programu podpory studia, žádosti o stipendium

Mgr. Petra Jonášová – Úřad MČ Praha 10

Tel.: 267 093 581

E-mail: petra.jonasova@praha10.cz

 

Informace o programu podpory studia, ubytování ve Studentském domě

- individuální podpora studentům zapojených do programu, spolupráce se studentem a s VOŠ a VŠ

Petra Veselá, DiS. – vedoucí Studentského domu
Tel.: 602 180 405
E-mail: vesela@csop10.cz

Mgr. Lydie Zatloukalová – odborný studentský referent
Tel.: 602 120 866
E-mail: zatloukalova@csop10.cz

 

Zásady pro poskytování stipendia MČ Praha 10 

Formulář žádosti o poskytnutí finančních prostředků

 

Virtuální prohlídka

Studentský dům

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>

 

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek