Sociální a zdravotní portál

Komunitní centrum U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10

 

                    

Fotografie objektu U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10

 

Budova U Vršovického nádraží propojí neziskový a soukromý sektor

Praha 10 chce rekonstruovat budovu U Vršovického nádraží 30/30. Zatím nevyužívaný objekt se změní na moderní budovu, která bude sloužit jak neziskovým organizacím, tak soukromému sektoru.

Obecně se často mluví o tom, že v budově U Vršovického nádraží 30/30 vznikne komunitní centrum, což u některých lidí budí různorodé představy.

„Obyvatele neustále někdo straší absolutními nesmysly o tom, jak hrozí zhoršení bezpečnosti. To je samozřejmě nesmysl, chceme zde vybudovat moderní centrum, které bude jak `základnou` pro neziskové organizace, tak líhní úspěšných malých firem,“ říká radní pro sociální oblast a školství Ondřej Počarovský.

Zdůrazňuje, že se nejedná se o komunitní centrum v pravém slova smyslu. Hlavní myšlenkou projektu je totiž právě propojit neziskový sektor s privátním a podpořit tak jejich vzájemnou spolupráci a inspiraci.

Vznikne tak multifunkční budova například pro mladé startupové firmy, místo, kde budou moci působit například jak advokáti tak neziskové organizace. Ty tak dostanou zázemí pro sociální a návazné služby pro občany Prahy 10.

Budova by měla mít podle dosavadních úvah čtyři patra, měla by tam být kavárna i další služby a počítáme také s tím, že interiér bude variabilní tak, aby se mohl měnit dle různých potřeb různých organizací a společností. 

Dům s pracovním názvem „komunitní centrum“ bude využit jako centrum organizací, které poskytují sociální a návazné služby, bude otevřen veřejnosti a budou se zde konat různé kulturní a osvětové akce. Bude také představovat možnost, jak propojit lidi s handicapem se zbytkem populace, bude zde dětský koutek, učebny PC, prostor pro tréninkovou kavárnu nebo sál pro společenské akce.

 

Jaké služby tu budou?

  • sociální a návazné služby
  • kulturní a osvětové akce
  • vzdělávací akce
  • dětský koutek
  • učebny PC
  • prostor pro tréninkovou kavárnu
  • sál pro společenské akce

 

Pro koho?

Pro všechny! Dům má pomoci například i s tím, aby se handicapovaní snáze setkávali s ostatními, ale služby bude moci využívat široká veřejnost.

 

Zdroj: Zpravodaj Prahy 10/červenec 2017/str.10 

 

 

 
 
 

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>

 

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek