Sociální a zdravotní portál

Informace k praxi na odboru sociálním ÚMČ Praha 10

Upozornění pro zájemce o praxi: pro období letního semestru akademického roku 2023/2024 jsou již možnosti praxe na Odboru sociálním ÚMČ Praha 10 vyčerpány. 

Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 umožňuje praxi studentům vyšších odborných škol a vysokých škol těch oborů, jejichž absolvováním získá student kvalifikaci pro práci sociálního pracovníka (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §110).

Pokud máte o praxi zájem, pročtěte si nejprve, jaké činnosti odbor sociální vykonává - informace najdete na konci tohoto textu - a poté zašlete e-mail na adresu pavel.petrik@praha10.cz.

V e-mailové zprávě uveďte:

  • Název oddělení, na kterém chcete praxi vykonávat 
  • Datum, kdy potřebujete praxi zahájit a datum, do kdy musí být praxe ukončena
  • Dobu výkonu praxe (dny, hodiny)  
  • Rozsah praxe – celkový počet hodin
  • Kontaktní údaje na Vás (jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon)
  • Školu, studijní obor, který studujete a ročník
  • Uvítáme pár slov o tom, proč jste se rozhodli pro praxi na zvoleném pracovišti

Počet míst na praxi je limitován. 

V případě, že bude volné místo, obdržíte e-mail s kontaktními údaji, které musí škola vyplnit do vlastní smlouvy o praxi a pokyny k uzavření smlouvy. Praxe může začít až poté, co je i ze strany městské části Praha 10 smlouva podepsána.

Děkujeme za Váš zájem!

K činnosti odboru sociálního - informace zde

Oddělení odboru sociálního ÚMČ Praha 10:

 

 

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek