Sociální a zdravotní portál

Referát sociální práce

Činnost referátu:

V přenesené působnosti:

  • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, když podle tohoto právního předpisu upravenými podmínkami poskytuje poradenství, pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb;
  • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, když podle tohoto právního předpisu poskytuje sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení;
  • vykonává sociální šetření;
  • provádí depistáže a aktivně vyhledává osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením;
  • zajišťuje vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a vede jejich evidenci;
  • vede správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, včetně sociálního šetření a následné kontroly hospodaření s důchodem oprávněné osoby;
  • poskytuje odbornou pomoc osobám, které nemají opatrovníka a nejsou schopny si tuto pomoc zajistit a zastupuje tyto osoby při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních;
  • zajišťuje odborné agendy sociální práce při řešení sociální situace osob, u kterých je řešena způsobilost k právním úkonům;

V samostatné působnosti:

 

Pracovníci referátu:

vedoucí referátu sociální práce:
Ing. Lucie Tiefenbachová
kancelář 127, I. patro, budova B
Tel.: 267 093 293
e-mail: Lucie.Tiefenbachova@praha10.cz

 

sociální pracovnice/pracovníci:

 

 

Sociální pracovníci mají Prahu 10 rozdělenou dle ulic - zde

Potřebujete poradit?

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Michaela Zückerová, DiS.

sociální pracovnice

Oddělení sociální práce 

tel.:  267 093 489

e-mail:  szp@praha10.cz

 

 

Poskytované sociální a návazné služby