Sociální a zdravotní portál

Komunitní plánování sociální služeb

​Každý z nás se může dostat do situace, kterou nezvládne sám svými silami a bude tak potřebovat pomoc v podobě využití některého typu sociální služby.

 

Abychom měli jistotu, že vždy nalezneme kvalifikovanou a efektivní pomoc ve chvíli, kdy ji budeme potřebovat, je nutné vytvořit v našem regionu síť kvalitně fungujících sociálních a návazných služeb. Právě vytvoření a udržení efektivně fungující sítě služeb v sociální oblasti, které odpovídají skutečným potřebám občanů naší městské části, je hlavním cílem procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Komunitní plánování je založeno na spolupráci občanů, poskytovatelů služeb a zadavatele, tj. zastupitelů a úředníků naší městské části. V rámci procesu plánování sociálních a návazných služeb společně stanovujeme, co by mělo být v rámci sociálních služeb na Praze 10 zlepšeno, na které oblasti sociálních či návazných služeb je vhodné se aktuálně zaměřit. V této části našeho portálu naleznete řadu informací ke komunitnímu plánování.

 

Pokud s námi chcete v rámci komunitního plánování spolupracovat, nebo pokud máte dotazy k tomuto tématu, využijte uvedeného kontaktu na koordinátorku procesu.

 

Potřebujete poradit?

Bc. Linda Zákorová

Koordinátorka komunitního plánování

Vedoucí oddělení sociální práce 

Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

kancelář B 128, I. patro
tel.:  +420 267 093 226
e-mail: kpss@praha10.cz

Mohlo by Vás zajímat

Poskytované sociální a návazné služby

Aktuálně

24. 10. 2017

Zveme Vás na společné jednání pracovních skupin, které se bude konat dne 15. 11. 2017 v prostorách ÚMČ Praha 10.

20. 10. 2017

Pro všechny zájemce připravujeme ve spolupráci s organizací REMEDIUM bezplatné semináře k dluhové problematice. Pátý seminář se bude konat dne 3. 11. 2017 v prostorách ÚMČ Praha 10. Pozvánka zde.

2. 10. 2017

Stále pro Vás do kalendáře akcí na www.praha10.cz přidáváme akce spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb.

20. 9. 2017

Pro všechny zájemce je na odboru sociálním k dispozici v tištěné formě nový Katalog sociálních a návazných služeb poskytovaných občanům MČ Praha 10 - 2017/2018.

31. 8. 2017

Pro všechny zájemce připravujeme ve spolupráci s organizací REMEDIUM bezplatné semináře k dluhové problematice. Čtvrtý seminář se bude konat dne 21. 9. 2017 v prostorách ÚMČ Praha 10. Pozvánka zde.

13. 7. 2017

I nadále všem připomínáme možnost zapojit se do procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Pro více informací neváhejte kontaktovat koordinátorku procesu.

13. 6. 2017

Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 12. 6. 2017 vzalo na vědomí Vyhodnocení plnění priorit za rok 2016.

4. 5. 2017

Všechny zájemce zveme na Veletrh sociálních a návazných služeb, který se koná dne 17. 5. 2017 od 11:00 hod. před NC Eden. Pozvánka zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategické plány a koncepce

Komunitní plány a vyhodnocení plnění

 

2017 - 2020

 

 

 

2014 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

2012

 

2010 - 2011

 

 

Koncepce a vyhodnocení plnění

 

Pracovní skupiny

Rodina, děti, mládež

Senioři

Osoby se zdravotním postižením

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

 

Schůzky pracovních skupin

 

Dovolujeme si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat na společné jednání pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb (dále jen KPSS).

 

Den a čas konání: 15. 11. 2017 od 13:00 hodin

 

Místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 – budova B, 1. patro – zasedací sál.

 

 

Děkujeme Vám za Váš zájem o problematiku rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10.

 

Z důvodu omezené kapacity místnosti Vás prosím o potvrzení účasti na níže uvedeném kontaktu.

 

Odborné skupiny

Úkolová pracovní skupina k informování o možnostech zaměstnávání osob v nepříznivé sociální situaci

Úkolová poracovní skupina k sociálnímu podnikání a k podporovanému zaměstnávání

Pracovní skupina Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže

Koordinační skupina

Setkání poskytovatelů