Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
A Doma - Osobní asistence Čtyřlístek
Na Strži 1683/40
Popis

Charakteristika poskytovaných služeb: Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele na území Hlavního města Prahy a vybraných okresech Středočeského kraje. Našim uživatelům je nabízena 24 hodin denně. Cena služeb se řídí úhradovou vyhláškou č. 505/2006 Sb., blíže je specifikováno na webových stránkách. Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Fakultativní služby: Nejsou poskytovány.

 

Cílová skupina uživatelů: senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé s chronickým duševním onemocněním (především demencí) od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zabezpečit běžně dostupnými službami.

 

Forma služby: terénní

 


Adresa: Na Strži 1683/40
140 00 Praha 4
Telefon 1: 733 194 952
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.adoma-os.cz
Emailová adresa: info@adoma-os.cz
Poznámka
Kategorie_old: Domácnost Osamělost
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Chod domácnosti|Péče o blízké|Osamělost|Psychická podpora|Úmrtí
Cílová skupina: Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>