Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Beztíže, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita
Na Balkáně 2866/17a
Popis

Beztíže poskytuje dva typy sociální služby – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Beztíže a Streetwork Beztíže, tedy terénní službu pro děti a mládež. Poslání služeb Beztíže je podpora mladých lidi v období dospívání, při hledání vlastní identity a v jejich aktivním zapojení do společnosti.

Cílem služeb Beztíže je zlepšovat sociální dovednosti uživatelů, pomoci jim překonat obtížné životní situace a naučit je lépe zvládat jejich každodennost. Beztíže snižuje sociální handicapy uživatelů služeb a rizika vyplývající ze způsobu jejich života či prostředí, ve kterém vyrůstají. Kontaktní pracovníci motivují děti a mládež k aktivnímu přístupu v životě, k samostatnému a zodpovědnému jednání, podporují jejich jedinečnost. Pomocí nástrojů a metod kontaktní práce (zejména krizové, výchovné, poradenské, motivační a informační intervence) napomáhají  rozvoji uživatelů, zkvalitňování způsobu jejich života a tím i všech obyvatel celé lokality.

Cílová skupina:

Mládež ve věku 6 – 26 let ohrožená rizikovými způsoby chování.


Adresa: Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3
Telefon 1: 910 256 038
Telefon 2: 774 728 638
Fax
Webové stránky: http://beztize.ulita.cz/
Emailová adresa: beztize@seznam.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení|Finance|Osamělost|Domácí násilí|Psychická podpora|Řešení konfliktů
Cílová skupina: Rodina a děti|Mládež

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>