Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Beluška o. s.
Nušlova 2515/4
Popis

Pro děti i dospělé pořádáme bezplatné interaktivní workshopy a semináře s tematikou integrace lidí se zdravotním postižením, zejména v oblasti zraku. Workshopy pořádané naším občanským sdružením navštěvují zejména žáci základních a středních škol, dále pracovníci ve zdravotnických a sociálních službách, zaměstnanci státní správy a také zaměstnanci veřejných institucí, kde se pohybuje větší množství lidí, jako jsou banky, hotely nebo obchodní domy. Naši odborní lektoři jsou sice velice často sami nositeli zrakového postižení, to však překonávají pomocí smyslu pro humor a enthuziastického zapálení pro naši věc.

 

Kromě pořádání osvětových seminářů se věnujeme poradenské činnosti pro postižené, jejich rodiny, školy a zaměstnavatele a dále pomáháme vytvořit nová chráněná pracovní místa.

 

Beluška byla založena počátkem roku 2013 pro přímou podporu integrace a pomoci osobám se zdravotním postižením. Členy sdružení jsou handicapovaní lidé, rodiče handicapovaných dětí i lidé bez postižení. Všechny nás spojuje stejné poslání - „odbourávat vzájemné sociální bariery, aby společnost přirozeně přijímala postižené děti a dospělé za sobě rovné spolužáky, kamarády, kolegy a partnery“.


Adresa: Nušlova 2515/4
155 00 Praha 5 – Stodůlky

Telefon 1: +420 235 300 187
Telefon 2: +420 608 106 500
Fax
Webové stránky: http://www.spolecnostduha.cz
Emailová adresa: info@beluska.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Ztráta zaměstnání|Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>