Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Adiktologická ambulance SANANIM, z. ú.
Žitná 51
Popis

Adiktologická ambulance (AA) poskytuje komplexní zdravotně sociální intervence pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách (alkoholových i nealkoholových). Nabízí individuální, skupinovou, rodinnou a párovou terapii; adiktologickou a psychiatrickou diagnostiku; farmakoterapii; sociálně právní poradenství a case management.

 

Služby jsou určeny pro osoby:

  • ohrožené závislostí na návykových látkách (drogách, alkoholu nebo medikamentech)
  • starší 15 let - specifický samostatný program pro mladistvou klientelu ve věkovém rozsahu 15 až 20 let
  • alespoň v minimálním rozsahu otevřené změně v jejich dosavadním životě a nastavené pro spolupráci s odbornou službou
  • usilující o abstinenci, nebo kontrolované užívání  

 

AA zajištuje dva programy: strukturovanou ambulantní léčbu a  case management.

 

Strukturovaná ambulantní léčba se zaměřuje na léčbu závislosti a skládá se z motivační (1 – 2 měsíce) a léčebné fáze (3 – 5 měsíců). V motivační části se klient připravuje na nástup do léčebné fáze, nebo mu je zprostředkováno vhodnější zařízení např. pobytová léčba. Léčebná fáze je složena z kombinace individuální (jednou až dvakrát týdně) a skupinové terapie (jednou týdně). Dle potřeby je poskytována další odborná péče (sociální práce, rodinné konzultace, psychiatrická léčba apod.). V případě potřeby může klient pokračovat po základním programu ještě v doléčovací fázi programu (6 – 12 měsíců).

 

Podprogram case managementu je určen pro osoby se souběhem více sociálních a zdravotních problémů vyžadujících koordinovanou péči a pro uživatele trpící kromě závislostí dalším duševním onemocněním (psychotickým onemocněním, depresivní či úzkostnou poruchou apod.). Case manager koordinuje péči více spolupracujících institucí a zastává pro klienta funkci podpůrného doprovázejícího prvku v jeho životě i v rámci léčby. Klient je v častém kontaktu se svým klíčovým pracovníkem, který mu pomáhá zajistit a vyjednat vhodné služby, podporu a zdroje v jeho přirozeném prostředí.


Adresa: Žitná 1574/51
110 00 Praha 1
Telefon 1: 724 521 913
Telefon 2
Fax
Webové stránky
Emailová adresa: e-mail: case@sananim.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Psychická podpora|Řešení konfliktů|Jiná potřeba
Cílová skupina: Osoby ohrožené závislostí

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>