Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
AEVUM o. p. s.

Popis

Poskytování služeb a vzdělávání v oblastech muzikoterapie, speciální pedagogika, informatika a jejich kombinacích pro cílovou skupinu lidí se zdravotním postižením.

 

CYMIS – jedná se o využití japonského hudebního nástroje na bázi ICT a jako jediní jej užíváme mimo území Japonska. Celý systém umožňuje lidem s postižením hrát na hudební nástroj, obdobně jako lidem zdravím. Tím se mohou věnovat své zálibě, trávit svůj volný čas a případně i veřejně vystupovat. To předvedla japonská umělkyně v pražském Rudolfinu v roce 2012. Zahrála společně s Českou filharmonií, přičemž CYMIS ovládala palcem nohy.  Od roku 2014 provádíme výzkum o jeho využití v ČR ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Univerzitou Mukogawa v Japonsku.

 

Alternativní a augmentativní komunikace (AAK). Některým osobám se zdravotním postižením, omezením či po úraze je odepřena možnost komunikace mluvenou řečí. Máme připravený systém AAK postavený na bázi informačních technologií, muzikoterapie a hudební edukace, kdy je výuka klientům zprostředkována pro ně přijatelnou formou, pomocí neverbálních technik, kterou hudba právě je. Je zajištěna mezinárodní spolupráce a podpora panem Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. Wofgangem Mastnakem (rakouský specialista v oblasti muzikoterapie, neurověd a dalších). Pro tento projekt se hledají finanční prostředky.

 

Muzikoterapie  – jako přijatelná forma pro řešení různých potíží (psychické, sociální, rehabilitace ....).

 


Adresa: Holandská 756/17
10100 Praha 10
Telefon 1: +420 603 858 637
Telefon 2
Fax
Webové stránky: https://www.aevum.cz/
Emailová adresa: aevum (at) aevum (dot) cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Péče o děti|Péče o blízké|Osamělost|Psychická podpora|Řešení konfliktů
Cílová skupina: Rodina a děti|Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>