Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Centrum MARTIN, o.p.s.
Chelčického 911/2
Popis

Organizace Centrum MARTIN o.p.s., která je nestátní neziskovou organizací, vznikla v roce 2013 transformací z Občanského sdružení MARTIN při OU s více vadami, jež bylo založeno jako reakce na potřeby absolventů tohoto učiliště v roce 2010. Mezi hlavní cíle Centra MARTIN o.p.s. patří podpora vzdělávání osob s hendikepem i dalších osob ohrožených sociálním vyloučením se zaměřením na zlepšení jejich postavení na trhu práce. Hlavními činnostmi, kterými organizace v současnosti naplňuje tyto cíle, jsou vytváření a rozvoj chráněných a tréninkových pracovních míst pro osoby ohrožené vyloučením či vyloučené z trhu práce, zejména pro osoby se zdravotním postižením s přednostním zaměřením na osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Centrum MARTIN o.p.s. provozuje tréninkové obchody a kavárny Café MARTIN, kde mají tyto osoby možnost získat pracovní zkušenosti a kde mohou případně nalézt i trvalá pracovní uplatnění. Dlouhodobě rovněž spolupracuje s Chráněnou dílnou A MANO, která vytváří a udržuje chráněná pracovní místa od roku 2011 v Praze a od roku 2014 také v jihočeských Drahonicích. V současné době Centrum MARTIN o.p.s. pořádá také řadu vzdělávacích programů a kurzů (IKT, AJ, sociální dovednosti, logopedie, základy vaření atd.). Protože osoby, na které se její činnost soustředí, často neumí hospodařit s penězi, neorientují se v základních finančních produktech a často obtížně chápou jejich hodnotu, snaží se Centrum MARTIN o.p.s. v rámci vzdělávacích aktivit zvyšovat jejich finanční gramotnost. Pomocí pestré palety volnočasových aktivit a kurzů nabízí také zejména mladým lidem s postižením smysluplné trávení volného času. Pro účastníky kurzů je připravena široká nabídka činností, jejichž pomocí mají možnost poznávat a rozvíjet své zájmy a dovednosti a tím zvyšovat svoji soběstačnost a sebevědomí. Centrum MARTIN o.p.s. poskytuje poradenské služby jednak lidem s hendikepem v oblasti dalšího vzdělávání a orientace na trhu práce, ale pomáhá i se zaměstnáváním a poskytuje poradenství také zaměstnavatelům z chráněného i otevřeného trhu práce při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny, které jsou určeny lidem s mentálním či kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním z hl. m. Prahy.


Adresa: Chelčického 911/2
130 00 Praha 3

Telefon 1: 608 930 502
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.centrummartin.cz
Emailová adresa: martin@centrummartin.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Ztráta zaměstnání|Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>