Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Asistence, o.p.s.
V Pevnosti 4
Popis

Cílem obecně prospěšné společnosti je poskytnout lidem s tělesným a kombinovaným postižením takovou podporu, která jim umožní žít podle jejich vlastních přání a představ. Asistence, o.p.s. poskytuje služby osobní asistence a sociální rehabilitace, v rámci které nabízí tranzitní program pro studenty Jedličkova ústavu a škol a dalších škol v Praze a podporované zaměstnávání. Součástí služeb je i poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a úprav prostředí doma, v zaměstnání, nebo ve škole a sociální a psychologické poradenství. Organizace se také aktivně zabývá bariérami na veřejných prostranstvích v Praze.


Adresa: V Pevnosti 4
128 41 Praha 2
Telefon 1: 241 083 579
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.asistence.org
Emailová adresa: stredisko@asistence.org
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení|Péče o blízké|Ztráta zaměstnání|Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>