Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Armáda spásy v České republice, z.s. - Centrum sociálních služeb Lidická
Lidická 18a
Popis

Centrum sociálních služeb Lidická poskytuje sociální službu Terénní program, která obsahuje dva týmy. První tým je Streetwork, který pracuje s osobami bez přístřeší v Praze (přímá práce na ulici). Druhý tým Prevence bezdomovectví pracuje s osobami, které žijí v podnájmu od Armády spásy, či v nájmu od městské části (snížené nájemné z důvodů sociální tísně), nebo magistrátu hl. m. Prahy. 

 

CSS Lidická poskytuje následující služby:

 • Terénní program: Prevenci bezdomovectví (práce s lidmi v sociálních bytech)
 • Terénní program: Streetwork (práce s lidmi v ulicích Prahy)

 

 

Terénní program: Prevence bezdomovectví

 

https://armadaspasy.cz/pobocky/praha/centrum-socialnich-sluzeb-lidicka-praha/terenni-program-prevence-bezdomovectvi/

 

Terénní program: Streetwork


1. PĚŠÍ FORMA:


K činnostem pěší terénní sociální práce patří následující:

 • aktivní oslovování osob bez přístřeší;
 • sociální práce s osobami bez přístřeší;
 • motivace osob k řešení své situace;
 • lehké ošetření osob;
 • poskytnutí materiální pomoci (ošacení, potraviny);
 • zprostředkování kontaktu s institucemi či příbuznými;
 • pomoc s úředními či formálními dokumenty;
 • doprovod;
 • informování a sociálně integrační činnosti;
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik.

 

2. MOBILNÍ TERÉNNÍ SLUŽBA:


Mobilní terénní služba je poskytována ve dvou formách:

A) STÁLÉ STÁNÍ:

 • sociální poradenství;
 • lehké zdravotní ošetření;
 • materiální pomoc;
 • výdej polévky a potravin.

Rozpis mobilní terénní služby:

ÚTERÝ – od 12:00 do 14:00 Praha 8 (pod Libeňským mostem poblíž golfového hřiště)
STŘEDA – od 11:00 do 14:00 Praha 11 (konečná zastávka Jižní město poblíž benzínové stanice Shell)

 

B) KRIZOVÝ PŘEVOZ OSOB BEZ DOMOVA:
Tato forma terénního programu se týká pouze osob bez domova, které se aktuálně ocitají v krizové situaci, viz níže:

 • osoba je nemobilní a nemůže se bez pomoci druhé osoby dostat do nemocnice, či do sociální služby; a její zdravotní stav není natolik vážný, aby musela být přivolána záchranná služba;
 • osoba má sníženou pohyblivost (zpravidla straší osoba) a její hygienický stav není vhodný k přepravě městskou hromadnou dopravou.

Adresa: Lidická 18a
150 00 Praha 5
Telefon 1: 777 497 200 (vedoucí pobočky CSS Lidická)
Telefon 2: 773 770 331 (koordinátor Prevence bezdomovectví)
Fax
Webové stránky: https://armadaspasy.cz/pobocky/praha/centrum-socialnich-sluzeb-lidicka-praha/; https://www.facebook.com/ArmadaSpasyPraha
Emailová adresa: jan_desensky@armadaspasy.cz (vedoucí pobočky CSS Lidická); : filip_peregrin@armadaspasy.cz (koordinátor Streetwork); frantisek.rycl@armadaspasy.cz (koordinátor Prevence bezdomovectví)
Poznámka: 734 587 175 (koordinátor Streetwork)
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Psychická podpora|Řešení konfliktů|Jiná potřeba
Cílová skupina: Člověk v nesnázích

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>