Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Armáda spásy v České republice, z.s. - Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše
Tusarova 1271/60
Popis

Centrum Bohuslava Bureše pomáhá lidem, kteří se ocitli v extrémní životní tísni spojené se ztrátou domova. Naším cílem je prostřednictvím individuální sociální práce pomoci těmto lidem navrátit se do běžné společnosti a přitom zachovat jejich lidskou důstojnost.

 

Poskytujeme širokou paletu sociálních služeb:

  • Nízkoprahové denní centrum
  • Noclehárnu
  • Azylový dům

 

Kontaktní údaje:

 

Adresa: Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7

Tel.: 220 184 001, 773 770 368
VEDOUCÍ PŘÍMÉ PRÁCE AZYLOVÝ DŮM
Mgr. Petra Drvotová – 773 770 322, petra_drvotova@armadaspasy.cz

VEDOUCÍ PŘÍMÉ PRÁCE NOCLEHÁRNA A NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM
Mgr. Věra Zemanová, koordinátorka sociální služby (dobrovolnictví) – 220 184 009, 773 770 324, vera_zemanova@armadaspasy.cz

 

Centrum sociálních služeb Lidická v Praze poskytuje obecně své sociální služby osobám v krizové životní situaci a osobám bez přístřeší. Jednotlivé služby centra reagují na potřeby osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené s rizikem ztráty a se ztrátou bydlení a bez možnosti jiného vhodného bydlení.

 

Poskytujeme širokou paletu sociálních služeb:

  • Terénní program

          - streetwork

          - prevenci bezdomovectví

  • Sociální rehabilitaci

 

Kontaktní údaje:

 

Centrum sociálních služeb Lidická
Lidická 18a
150 00 Praha 5

Více informací zde:
http://armadaspasy.cz/pobocky/praha/centrum-socialnich-sluzeb-lidicka-praha/


Adresa: Tusarova 1271/60
170 00 Praha 7
Telefon 1: 220 184 001
Telefon 2: terénní pracovníci 773 770 274, 734 587 175
Fax
Webové stránky: http://armadaspasy.cz/pobocky/praha/praha-centrum-socialnich-sluzeb-b-burese/#8
Emailová adresa
Poznámka
Kategorie_old: Ztráta zaměstnání
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení|Ztráta zaměstnání|Návrat z vězení
Cílová skupina: Člověk v nesnázích

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>