Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Parkinson-Help, o.s.
U Vesny 1270/7
Popis

Naším posláním je seznamovat širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívat ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporovat komunitní život nemocných v regionech.

 

Spolupracujeme s Neurologickou klinikou 1. LF UK v Praze 2 v Kateřinské ulici a se všemi Extrapyramidovými centry v ČR, tedy s centrem v Brně, Praze, Olomouci.

 

Odbornou garantkou se stala as. MUDr. Zárubová, vedoucí poradny pro Parkinsonovu nemoc ve FN Motol.

 

Náš tým se postupně měnil a během necelých třech let došlo k personální stabilizaci, přibyli i dobrovolníci a spolupracovníci.

 

Nastal čas, kdy stojíme na vlastních nohou, a budujeme vlastní členskou základnu.

 

Máme vypracovanou strategii rozvoje, stali jsme se partnery institucí zdravotních i sociálních.

 

Pořádáme osvětové akce, edukační workshopy, pracujeme s odborníky z nelékařských profesí, v neposlední řadě publikujeme a v klubech pro naše  členy čeká bohatý program na vyžití. Ať už se jedná o aktivity rehabilitační, logopedické, sportovní, kulturní i edukační, ale hlavně je to sociální kontakt s lidmi, kteří sdílejí stejné obtíže, vzájemně se dokáží chápat, podpořit a pomoct. Jsou navazována nová přátelství nejen v klubu, ale i mezi kluby navzájem, při vzájemných setkání.

 

V současné době najdete Parkinson-Help kluby v Ostravě, Praze, Rožnově pod Radhoštěm, a také na Karlovarsku.

 

Klub Parkinson Praha

 

Předsedkyně klubu: Jana Večlová

Kontakt:  724 009 823, 272 700 248
j.veclova@parkinson-praha.cz

 

Členství v Parkinson-Help o.s. je pro fyzické jednotlivce, či pro právnické osoby (firmy).


Vyplněnou přihlášku  zašlete zpět:

1. poštou na: Dürerova 2177/18, 100 00 Praha 10

2. podepsanou přihlášku nascanovat a zaslat mailem na: roman@parkinson-help.cz

 

Po té, co bude přihláška obdržena, přijde na Vaši adresu potvrzení s variabilním symbolem
(který je zároveň číslem člena i členské legitimace).
S tímto variabilním symbolem zaplatíte členský poplatek 300 Kč/ rok/osoba na účet Parkinson-Help o.s. 251244245/0300.

Po obdržení platby vyhotovíme členskou legitimaci, kterou Vám zašleme.

 


Adresa: Kancelář:
U Vesny 1270/7
100 00 Praha 10Telefon 1: 732 540 715
Telefon 2: 273 160 062
Fax
Webové stránky: http://www.parkinson-help.cz
Emailová adresa: romana@parkinson-help.cz
Poznámka: https://www.facebook.com/ZijusParkinsonem
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení|Péče o blízké|Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>