Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Centrum Paraple, o.p.s.
Ovčárská 471/1b
Popis

Od roku 1994 pomáháme lidem, kteří utrpěli úraz při sportu, v automobilu, v zaměstnání, spadli z výšky nebo skočili do vody a poranili si páteř a míchu. Jsme tu i pro ty, kteří v průběhu života náhle ochrnuli při nemoci, která poškodila míchu. Jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb poskytujeme třítýdenní komplexní pobytovou službu sociální rehabilitace s kapacitou 20 míst. Důvěřujeme síle a schopnosti našich klientů vzít život do vlastních rukou. V úsilí vyrovnat se s náročnou životní situací a dosáhnout co největší míry soběstačnosti klienty podporuje multidisciplinární tým ve složení sociální pracovník, psycholog, ergoterapeut, instruktor nácviku soběstačnosti, fyzioterapeut, pohybový terapeut, zdravotník a osobní asistent.

 

Mimo budovu Centra Paraple nabízíme tematické programy zaměřené na pohybové aktivity (lyžování, cyklistika, splouvání řeky, potápění, všeobecné sporty, sporty v přírodě).

 

Lidem s poškozením míchy a jejich blízkým pomáháme zorientovat se v nové životní situaci, poskytujeme bezplatný ambulantní poradenský servis v otázkách finančního zajištění, konzultace při výběru kompenzačních pomůcek, úpravách bydlení a řešení dopravy, poradenství v otázkách zaměstnání, studia, trávení volného času, pomoc při zajištění a organizaci osobní asistence a dalších návazných služeb, konzultace zdravotních komplikací, a dalších oblastí, důležitých pro život na vozíku.

 

Našim klientům nabízíme další doplňkové služby  - víkendové programy (výtvarné, „Máma táta na vozíku“, vzdělávací), ambulantní fyzioterapii, cvičení s terapeutem, posilovnu, masáže a laser či hotelové bezbariérové ubytování. Provádíme servis vozíků a provozujeme půjčovnu kompenzačních a sportovních pomůcek. Návštěvníci Centra Paraple se mohou občerstvit v kavárně Pod Parapletem.

 

Centrum Paraple se otevírá veřejnosti také jako kulturně-komunitní centrum. V rámci projektu Otevřené Paraple, spolufinancovaném Evropskou unií, nabízíme aktivity Pod Parapletem pro děti i dospělé – např. Host pod Parapletem, filmové večery, koncerty a divadelní představení, výtvarné workshopy a sportovní akce.


Adresa: Ovčárská 471/1b
108 00 Praha 10
Telefon 1: 274 771 478
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.paraple.cz
Emailová adresa: paraple@paraple.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Chod domácnosti|Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>