Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Centrum pro rodinu – Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s.
Gallašova 10
Popis

Centrum pro rodinu poskytuje odborné sociální poradenství,odbornou adiktologickou zdravotní ambulanci, vzdělávání pedagogů a školení metodiků prevence.

Posláním služby sociální poradenství je poskytnutí včasné a snadno dosažitelné pomoci při řešení problémů se závislostí, partnerského, rodinného soužití a mezilidských vztahů celkově. Cílem této služby je podpora klienta natolik, aby službu přestal potřebovat. Odborné a základní sociální poradenství je specifickou službou, při které terapeut pracuje jednak s jednotlivcem, ale také s celou rodinou. Jedná se o ambulantní formu pomoci.

 

Odborná adiktologická zdravotní ambulance

středa, čtvrtek

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 336/36, Praha 1

Tel : 603 291 593, 739 027 070

Nízkoprahové středisko

Karolíny Světlé 18, Praha 1

Tel.: 222 221 124, 222 221 431

E-mail: stredisko@dropin.cz

Posláním služby je snižování zdravotních a sociálních poškození klientů užívajících návykové látky z důvodů poskytnutí podmínek pro plnější a zdravější život. Toho dosahujeme výdejem materiálu pro bezpečnou aplikaci drog a poradenstvím pro uživatele a jejich blízké v prostředí kontaktního centra.


Adresa: Gallašova 10
163 00 Praha 6

Kontakt po předchozí dohodě:
Přípotoční 3
101 00 Praha 10
Tel.: 271 724 040, Mobil. 603 291 593
Telefon 1: 272 111 704
Telefon 2: 603 291 593, 739 027 070
Fax
Webové stránky: http://www.dropin.cz
Emailová adresa: cpr@dropin.cz ; slunenicova.zahrada@centrum.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Domácí násilí|Psychická podpora|Řešení konfliktů
Cílová skupina: Rodina a děti|Mládež|Osoby ohrožené závislostí|Člověk v nesnázích

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>