Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Centrum Sámovka - Z.S. Vhled
Sámova 6
Popis

Centrum SÁMOVKA v rámci programu Bydlení podporuje mladé lidi, kteří vyrůstali v náhradní rodinné či ústavní péči, pobývali v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v disfunkčních rodinách (dohled SPOD). Těm, kteří chtějí změnit svou životní situaci k lepšímu, umožňuje služba Byty na půl cesty jak dostupné bydlení, tak podporu při vlastním rozhodování o dalších životních krocích a záměrech. V průběhu jednoho roku spolupráce mají mladí lidé příležitost stát se soběstačnými a obstát v samostatném životě.

 

Centrum SÁMOVKA také nabízí další stupně bydlení – Podpůrné byty, startovací byty a byty typu SATELIT. Podrobné informace o celém programu Bydlení naleznete na webových stránkách www.samovka.cz.


Adresa: Sámova 6
101 00 Praha 10


Telefon 1: 271 745 099
Telefon 2: 601 349 688
Fax
Webové stránky: http://www.samovka.cz
Emailová adresa: vhled@samovka.cz
Poznámka
Kategorie_old: Bydlení
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení
Cílová skupina: Mládež|Člověk v nesnázích

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>