Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Zvonková
Zvonková 2902/6
Popis

V Domovech pro seniory jsou nepřetržitě poskytovány dlouhodobé pobytové služby a služby ošetřovatelské. Ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována osobám, převážně seniorům se sníženou soběstačností, které potřebují při zajištění každodenních potřeb pravidelnou pomoc jiné osoby.
Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby osobám se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich onemocnění (lidé s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby).


Adresa: Zvonková 2902/6
106 00 Praha 10
Telefon 1: 272 173 033
Telefon 2: 776 357 007
Fax
Webové stránky: http://www.csop10.cz
Emailová adresa: vorackova@csop10.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Příspěvkové organizace MČ Praha 10|Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení|Osamělost|Psychická podpora|Úmrtí
Cílová skupina: Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>