Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Domov pro seniory U Vršovického nádraží
U Vršovického nádraží 1547/5
Popis

V Domovech pro seniory jsou nepřetržitě poskytovány sociální  služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.


Adresa: U Vršovického nádraží 1547/5
101 00 Praha 10
Telefon 1: 277 011 701
Telefon 2: 734 832 395
Fax
Webové stránky: http://www.csop10.cz
Emailová adresa: olejnikova@csop10.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Příspěvkové organizace MČ Praha 10|Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení|Chod domácnosti|Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Senioři

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>