Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Centrum sociálních služeb Praha
Žilinská 2
Popis

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy zastřešující řadu odborných pracovišť poskytujících různé typy služeb lidem, kteří se ocitli v tíživé životní nebo sociální situaci.

Registrované sociální služby:

 • Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 • Intervenční centrum
 • Informační a poradenské centrum Kontakt
 • Sociálně právní poradana Centrum
 • Resocializační a reintegrační programy
 • Triangl - centrum pro rodinu
 • Terénní programy
 • Hermes noclehárna
 • Azylový dům pro muže
 • Azylový dům pro ženy
 • Azylový dům Šromova
 • Azylový dům s ošetřovatelskou službou
 • Azylový dům pro matky s dětmi
 • Pražská linka důvěry

Více o jednotlivých službách naleznete na webových stránkách.


Adresa: Žilinská 2769/2
141 00 Praha 4
Telefon 1: 296 332 002
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.csspraha.cz
Emailová adresa: gabriela.dolanska@csspraha.cz
Poznámka
Kategorie_old: Bydlení Ztráta zaměstnání Osamělost Konflikty Péče o děti Domácí násilí
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení|Finance|Chod domácnosti|Péče o děti|Péče o blízké|Ztráta zaměstnání|Osamělost|Domácí násilí|Psychická podpora|Řešení konfliktů|Právní poradenství|Návrat z vězení|Úmrtí
Cílová skupina: Rodina a děti|Mládež|Senioři|Osoby se zdravotním postižením|Osoby ohrožené závislostí|Člověk v nesnázích

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>