Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Triadis o. p. s.
Děkanská vinice I 819/16
Popis

Společnost transformovaná z o. s. Člověk člověku

 

Organizace se zabývá přímou prací s rodinami, které se potýkají s problémy či krizí, poskytuje terapeutické služby a preventivní programy zaměřené na řešení závažných životních situací. Pomoc spočívá v podpoře a rozvoji klienta, v zapojení se do rodiny, v hledání pozitivních zdrojů u klienta i v jeho rodině, které mu mohou napomoci v osobním růstu a v prožití plnohodnotného života.


Adresa: Děkanská vinice I 819/16
140 00 Praha 4
Telefon 1: 224 261 683
Telefon 2: 736 280 146
Fax
Webové stránky: http://www.triadis.cz
Emailová adresa: kontakt@triadis.cz
Poznámka
Kategorie_old: úmrtí
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Osamělost|Psychická podpora|Řešení konfliktů
Cílová skupina: Rodina a děti|Mládež

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>