Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Domov pro seniory Zahradní Město
Sněženková 2973/8
Popis

Domov pro seniory Zahradní Město poskytuje 2 druhy sociálních služeb, tj. domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Služby jsou přednostně určeny obyvatelům hl. m. Prahy.

Posláním domova pro seniory je podpora seniorů starší 65 let, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

Posláním pobytové služby domova se zvláštním režimem je podpora seniorů s chronickým duševním onemocněním, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech. Cílovou skupinou jsou senioři s chronickým duševním onemocněním starší 65 let, jejichž soběstačnost je snížena hlavně v důsledku syndromu demence.

Poskytujeme ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. 


Adresa: Sněženková 2973/8
106 00 Praha 10
Telefon 1: 272 654 151 nebo 153
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.dszm.cz
Emailová adresa: soc.prac@dszm.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení|Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>