Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Domov Sue Ryder
Michelská 1/7
Popis

Domov Sue Ryder poskytuje péči seniorům, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhých při každodenních činnostech. Usilujeme o to, aby naši klienti a jejich blízcí s naší podporou prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života.

Toto poslání naplňujeme prostřednictvím poskytování několika sociálních a zdravotních služeb:

  • Domov pro seniory (s možností dlouhodobých a přechodných pobytů)
  • služba Osobní asistence.

Doplňkové služby:

  • sociální poradenství
  • provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Adresa: Michelská 1/7
140 00 Praha 4
Telefon 1: 244 029 111
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.sue-ryder.cz
Emailová adresa: Info@sue-ryder.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení|Péče o blízké|Osamělost
Cílová skupina: Senioři

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>