Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Elio, z.s.
Vršovické náměstí 2/111
Popis

Občanské sdružení Elio poskytuje psychologické služby veřejnosti a školským zařízením. Ve své práci se orientujeme na osobnostní rozvoj a růst našich klientů. Důraz klademe na skutečné potřeby a praktickou využitelnost získaného. Naše služby jsou přístupny široké i odborné veřejnosti. Naším cílem je ukázat mu možnosti vedoucí k řešení či vyrovnání se s problémovými životními situacemi a tedy k jeho celkové životní spokojenosti.

Nabídka našich služeb:

●          Poradenství, individuální, párová a rodinná psychoterapie

Speciální nabídka pro dětské klienty a jejich rodiny- rodinné konzultace zdarma.

●          Rozvojové kurzy a vzdělávání

Rozvojové kurzy
Odborné kurzy pro pedagogy
Manažerské kurzy
Výcvik poradenských a terapeutických dovedností
Letní tábor a prožitkové kroužky pro děti
Rekvalifikace

●          Služby pro školy - programy pro třídní kolektivy (intervenční, adaptační, preventivní), vzdělávací a rozvojové programy pro pedagogické pracovníky (supervize, kazuistické semináře, další vzdělávání)

 


Adresa: Vršovické náměstí 2/111
101 00 Praha 10
Telefon 1: 773 125 255
Telefon 2: 723 731 323
Fax
Webové stránky: http://www.elio.cz
Emailová adresa: info@elio.cz
Poznámka
Kategorie_old: Psychická podpora
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Domácí násilí|Psychická podpora|Řešení konfliktů
Cílová skupina: Rodina a děti|Mládež|Člověk v nesnázích

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>