Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Elpida, o.p.s.
Na Strži 40
Popis

Pomáháme seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti.

 

Provozujeme čtyři hlavní projekty:

- Linka seniorů 800 200 007 – bezplatná anonymní linka důvěry a krizové pomoci s celostátní působností pro seniory, osoby v krizi a osoby o seniory pečující. Poskytuje kvalitní psychologickou pomoc, informace z oblasti medicíny, práva, psychologie a systému sociální podpory.

- Centrum Elpida – Na Strži 40, 140 00 Praha 4, poskytuje seniorům právní, psychologické a počítačové poradenství a pestrou nabídku pravidelných vzdělávacích kurzů (jazykové, počítačové a fotografické kurzy, trénování paměti, sebeobrana, zdravotní cvičení, výtvarné dílny, přednášky, besedy) i volnočasových aktivit (výlety, procházky Prahou, pobyty apod.).

- Vital – nejčtenější společenský a kulturní čtvrtletník pro seniory. Časopis si můžete přečíst na www.vitalplus.org. Je k dostání i v Centru Elpida na Praze 4.

- Old´s Cool – mezigenerační kulturní projekty založené na aktivní spolupráci seniorů s mladými: ReFestival, Ponožky od babičky, Antikvariát Elpida, Pěvecký sbor Elpida.

 

V Centru Elpida probíhají následující poradny, na všechny je však třeba se předem objednat na tel. čísle: 272 701 335 nebo e-mailem: info@elpida.cz.

 

PRÁVNÍ PORADNA

Individuální poradenství s právní tematikou. Půlhodinovou konzultaci můžete využít vždy v pátek 1x za 14 dní od 10:45 do 12:45 hodin vždy po předchozím objednání. Cena: 150 Kč za 30 min.

 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA – Terapie tváří v tvář
První 60min. setkání je zdarma. Další je zpoplatněno 165 Kč za 30 min.

Na setkání je třeba se objednat předem. Volající na sebe zanechá kontakt v Centru Elpida, lektor volá a domlouvá individuální termín.

 

POČÍTAČOVÁ PORADNA

- veřejná – bez rezervace, vždy ve středu 1x za 14 dní 12:45-13:45, 30 Kč.

- individuální – volající na sebe zanechá kontakt v Centru Elpida, lektor volá a domlouvá individuální termín.


  •  

Adresa: Na Strži 40
140 00 Praha 4
Telefon 1: Centrum Elpida - 272 701 335
Telefon 2: Linka seniorů – 800 200 007
Fax
Webové stránky: http://www.elpida.cz
Emailová adresa: info@elpida.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Osamělost|Domácí násilí|Psychická podpora|Řešení konfliktů|Právní poradenství|Úmrtí
Cílová skupina: Senioři

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>