Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Fokus Praha, z.ú.
Dolákova 24
Popis

Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí ve spokojeném zvládání života a nalezení osobní realizace ve společnosti. Služby jsou určeny dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří potřebují dlouhodobou podporu nebo specializovanou pomoc. Klientům poskytujeme komplexní, odborné sociální a zdravotní služby:

 

  • Individuální provázení klienta a zprostředkovávání potřebných služeb, tzv. „případové vedení“.
  • Programy zaměstnávání.
  • Tréninková bydlení a podpora klienta ve vlastní domácnosti.
  • Kluby a centra volného času.
  • Zdravotní péči a psychoterapeutické programy.
  • Krizový tým.

 

Všechny sociální služby jsou registrované v souladu se zákonem o sociálních službách. Ostatní služby se řídí jim příslušnými zákony a vyhláškami.

 

Centrum duševního zdraví (CDZ) poskytuje terénní i ambulantní služby dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Jedná se o multidisciplinární tým, který je složený ze sociálních pracovníků, psychiatrů, psychologů, zdravotních sester, peer konzultantky a pracovní konzultantky.

Jsou zde poskytovány profesionální služby s respektem ke klientům. Podporuje se vlastní sebedůvěra klientů a dovednosti potřebné ke zlepšení kvality života. Rozsah a podoba služeb se s každým individuálně plánuje a přizpůsobuje s ohledem na přání, situaci a potřeby klienta.

Služby jsou poskytovány ve spádové oblasti Praha 1, Praha 2 a část Prahy 10 – Vršovice, Vinohrady.

Tým CDZ poskytuje služby formou případového vedení (case management). Nabízí sociální, zdravotní, psychiatrickou a psychoterapeutickou pomoc. Hlavním cílem služby je udržet a zvýšit kvalitu života klienta, tedy zajistit stav, kdy klient má důstojné podmínky pro život a čerpá všechny služby, které potřebuje pro svůj spokojený život v přirozeném prostředí. Služba je zaměřená na lidi s duševním onemocněním, kteří potřebují podporu ve více oblastech života (bydlení, práce, sociální zabezpečení, hospodaření s financemi, sociální kontakty atd.). Do náplně pracovníků CDZ patří také kontakt a vyjednávání v zájmu klienta s dalšími stranami (s úřady, rodinou, s lidmi z blízkého klientova okolí, s dalšími profesionály, kteří s klientem pracují). Pracovník pomáhá klientovi vyhledávat a využívat vhodné specializované služby i další běžné služby a o těchto službách zprostředkovává potřebné informace. V rámci zdravotní péče poskytuje ambulantní a terénní psychiatrickou péči zaměřenou na potřeby klienta, zahrnující i lékařskou péči a podporu v domácím prostředí v době zhoršení zdravotního stavu.

 

Tým podpory zaměstnávání - hlavním cílem služby je poskytnout klientovi potřebné informace a osobní podporu při výběru, získání a udržení vhodného zaměstnání, a to takovým způsobem, aby byly využity a rozvíjeny stávající pracovní zkušenosti, dovednosti a jiné individuální zdroje klienta. Služba je určena lidem se zkušeností s duševním onemocněním bydlícím na území hlavního města Prahy a blízkého okolí.

Pracovníci Týmu podpory zaměstnávání pomohou klientovi (v rámci individuální spolupráce) nalézt možnosti pracovního uplatnění podle jeho přání a to na běžném či chráněném trhu práce. 

 

 

Sociálně terapeutická dílna Hvězdáři pomáhá lidem s dlouhodobým duševním onemocněním rozvíjet jejich zájmy a schopnosti, podporovat je na cestě k větší samostatnosti a při utváření a udržování mezilidských vztahů.  Služba dává klientům možnost smysluplného trávení volného času, jak při pracovních činnostech výtvarného charakteru, kurzech vaření či hraní společenských her, také nabízí i pozitivní zážitky v běžných službách komunity (kino, výlety, výstavy,…).

Nedílnou součástí služby je zároveň psychosociální podpora terapeutů.

 

Dům u Libuše je centrum denních aktivit, které realizuje volnočasové a nácvikové programy. Hlavním cílem služby je umožnit klientům řešit svou sociální situaci, aktivně trávit volný čas, poskytnout jim praktické zázemí pro zajištění základních potřeb a pomoci jim naučit se praktickým dovednostem pro samostatný život. Charakterem je zařízení více nízkoprahové než ostatní sociální služby pro lidi s duševním onemocněním v Praze, je určeno i pro klienty, kteří kvůli míře či typu svých potíží nemohou využívat jiné sociální služby. Dům u Libuše je klubový prostor, který umožňuje příjemně vyplnit den, navazovat mezilidské vztahy a získávat nové dovednosti. K dispozici je tým terapeutů, který klientům nabízí i individuální konzultace. Zařízení nabízí volnočasové aktivity (sport, výlety, společenské akce, jazykové kurzy), nácvikové programy (vaření, praní, práce na počítači s internetem), klubové aktivity (sociální kontakty, stolní hry, poslech muziky aj.), pomoc s orientací ve složité osobní situaci a s jejím řešením, pomoc s předcházením a zvládáním krizových situací, pomoc při zprostředkování jiných služeb, radu nebo praktickou pomoc při hospodaření s penězi či pomoc se zajištěním sociálních dávek.

 

Krizový tým poskytuje krizovou pomoc dospělým lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým z oblastí Prahy 1, Prahy 2 a část Prahy 10 – Vršovice, Vinohrady. Služba je poskytována ambulantní, terénní, telefonickou a emailovou formou v rámci multidisciplinárního týmu CDZ Podskalí. Cílem služby je předcházet zhoršení psychického stavu klienta a zamezit možným rizikům ohrožení života. Služba usiluje o stabilizaci psychického stavu a celkové sociální situace klienta a jeho okolí. Pracovníci nabízí pomoc v orientaci ve složité osobní situaci klienta a v jejím řešení, v předcházení a zvládání krizových stavů prostřednictvím poradenství, bezpečnostních dohod a osobní podpory. Služba je poskytována bezplatně a může být poskytována anonymně.

 

Další služby Fokusu Praha např. chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení nebo zdravotní péči a psychoterapeutické programy občanům Prahy 10 pomůže zprostředkovat tým CDZ Podskalí.

 

Fokus Praha pro odbornou veřejnost nabízí odborné vzdělávání na adrese centrálního sídla organizace.

 

Tým Centra duševního zdraví Podskalí

Vnislavova 48/4, 128 00 Praha 2

Tel.: 774 804 923

Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 - 17:00 h

Email: ktpodskalí@fokus-praha.cz

 

Tým podpory zaměstnávání

Čechova 236/17, 170 00 Praha 7

Tel. 774 804 922, 775 080 136

Provozní doba: pondělí až pátek 8:30 - 17:00 h

Email: tpz@fokus-praha.cz

 

Sociálně terapeutická dílna Hvězdáři

Svatoplukova 7, Praha 2 - Nusle, 128 00 Praha 2

Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 - 16:30 h

Tel.:  241 444 200, 777 800 514

Email: hvezdari@fokus-praha.cz

 

Dům u Libuše

Libušina 5, 128 00 Praha 2

Tel.: 224 920 858, 774 804 921, 777 080 310

Provozní doba: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 10:00 - 17:00 h, středa 13:00 - 20:00 h

Email: dumulibuse@fokus-praha.cz
 

Krizový tým

Vnislavova 4, 128 00 Praha 2

Tel.: 777 800 983

Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 - 18:00 h

Email: krize@fokus-praha.cz;

 

Cílová skupina:

Dospělé osoby s duševním onemocněním zejména z okruhu schizofrenních poruch, poruch nálady, neurotických a osobnostních poruch. 


Adresa: Dolákova 24
181 00 Praha 8 – Bohnice

kontaktní místo:
Centrum duševního zrdaví Podskalí
(služby pro klienty z Prahy 1, 2, 10 – Vinohrady, Vršovice)
Vnislavova 48/4
128 00 Praha 2
Tel.: 774 804 923, 222 513 380
E-mail:kt.podskali@fokus-praha.czTelefon 1: 233 551 241
Telefon 2: 233 553 303
Fax
Webové stránky: http://www.fokus-praha.cz
Emailová adresa: fokus@fokus-praha.cz
Poznámka
Kategorie_old: Psychická podpora
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení|Finance|Chod domácnosti|Péče o blízké|Ztráta zaměstnání|Osamělost|Psychická podpora|Řešení konfliktů
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>