Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Fokus Praha, z.ú.
Dolákova 24
Popis

Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí ve spokojeném zvládání života a nalezení osobní realizace ve společnosti. Služby jsou určeny dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří potřebují dlouhodobou podporu nebo specializovanou pomoc. Klientům poskytujeme komplexní, odborné sociální a zdravotní služby:

 

  • Individuální provázení klienta a zprostředkovávání potřebných služeb, tzv. „případové vedení“.
  • Programy zaměstnávání.
  • Tréninková bydlení a podpora klienta ve vlastní domácnosti.
  • Kluby a centra volného času.
  • Zdravotní péči a psychoterapeutické programy.
  • Krizový tým.

 

Všechny sociální služby jsou registrované v souladu se zákonem o sociálních službách. Ostatní služby se řídí jim příslušnými zákony a vyhláškami.

 

Komunitní tým slouží jako vstupní místo do ostatních služeb Fokusu Praha. Tým je složený ze sociálních pracovníků, psychiatrů, psychologa, zdravotní sestry a peer konzultantů poskytuje zdravotní a sociální služby.

Sociální pracovník pomáhá zorientovat se v nabídce všech služeb Fokusu Praha i v nabídkách jiných organizací, které pečují o lidi s duševním onemocněním.

V rámci zdravotní péče poskytuje komunitní tým ambulantní a terénní psychiatrickou péči zaměřenou na potřeby klienta, zahrnující i lékařskou péči a podporu v domácím prostředí v době zhoršení zdravotního stavu. Terénní služby jsou poskytovány klientům v okolí Centra Podskalí – Braník, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Nusle, Podolí, Staré Město, Vinohrady, Vršovice a Vyšehrad.

Komunitní tým poskytuje služby formou případového vedení (case management). Hlavním cílem služby je udržet a zvýšit kvalitu života klienta, tedy zajistit stav, kdy klient má důstojné podmínky pro život a čerpá všechny služby, které potřebuje pro svůj spokojený život v přirozeném prostředí. Služba je zaměřená na lidi s duševním onemocněním, kteří potřebují podporu ve více oblastech života (bydlení, práce, sociální zabezpečení, hospodaření s financemi, sociální kontakty atd.). Do náplně pracovníků komunitního týmu patří také kontakt a vyjednávání v zájmu klienta s dalšími stranami (s úřady, rodinou, s lidmi z blízkého klientova okolí, s dalšími profesionály, kteří s klientem pracují). Pracovník pomáhá klientovi vyhledávat a využívat vhodné specializované služby i další běžné služby a o těchto službách zprostředkovává potřebné informace.

 

Další služby jsou poskytovány klientům z celé Prahy.

Tým podpory zaměstnávání - hlavním cílem služby je poskytnout klientovi potřebné informace a osobní podporu při výběru, získání a udržení vhodného zaměstnání, a to takovým způsobem, aby byly využity a rozvíjeny stávající pracovní zkušenosti, dovednosti a jiné individuální zdroje klienta. Tým nabízí dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním z Prahy a blízkého okolí tyto aktivity: 1. Poradenství v oblasti zaměstnávání, 2. Tréninkový kurz – výuka základů na PC a trénink dovedností užitečných pro hledání zaměstnání, 3. Počítačový klub - klub je otevřen 4 hodiny denně, návštěvníci mohou zdarma a bez objednání využít PC s připojením k internetu a telefon, 4. Pomoc s nalezením a udržením vhodného zaměstnání – v rámci této aktivity nabízíme také pracovní asistenci. Tým podpory zaměstnávání nabízí své služby i zaměstnavatelům – jedná se zejména o podporu při zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním.

 

Sociálně terapeutická dílna Hvězdáři je základním prvkem pracovní rehabilitace. Klient si v dílně obnovuje či získává základní pracovní i sociální návyky a dovednosti, jenž jsou podmínkou pro získání zaměstnání. Plynulý proces získávání pracovní samostatnosti klientů zajišťuje tým pracovních terapeutů, kteří vytváří pestré nestereotypní pracovní programy zejména výtvarného charakteru a zároveň poskytují psychosociální podporu.

 

Dům u Libuše je centrum denních aktivit, které realizuje volnočasové a nácvikové programy. Hlavním cílem služby je umožnit klientům řešit svou sociální situaci, aktivně trávit volný čas, poskytnout jim praktické zázemí pro zajištění základních potřeb a pomoci jim naučit se praktickým dovednostem pro samostatný život. Charakterem je zařízení více nízkoprahové než ostatní sociální služby pro lidi s duševním onemocněním v Praze, je určeno i pro klienty, kteří kvůli míře či typu svých potíží nemohou využívat jiné sociální služby. Dům u Libuše je klubový prostor, který umožňuje příjemně vyplnit den, navazovat mezilidské vztahy a získávat nové dovednosti. K dispozici je tým terapeutů, který klientům nabízí i individuální konzultace. Zařízení nabízí volnočasové aktivity (sport, výlety, společenské akce, jazykové kurzy), nácvikové programy (vaření, praní, práce na počítači s internetem), klubové aktivity (sociální kontakty, stolní hry, poslech muziky aj.), pomoc s orientací ve složité osobní situaci a s jejím řešením, pomoc s předcházením a zvládáním krizových situací, pomoc při zprostředkování jiných služeb, radu nebo praktickou pomoc při hospodaření s penězi či pomoc se zajištěním sociálních dávek.

 

Krizový tým poskytuje krizovou pomoc dospělým lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým z okolí Centra Podskalí – Braník, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Nusle, Podolí, Staré Město, Vinohrady, Vršovice a Vyšehrad. Cílem služby je předcházet zhoršení psychického stavu klienta a zamezit možným rizikům ohrožení života. Služba usiluje o stabilizaci psychického stavu a celkové sociální situace klienta a jeho okolí. Pracovníci nabízí pomoc v orientaci ve složité osobní situaci klienta a v jejím řešení, v předcházení a zvládání krizových stavů prostřednictvím poradenství, bezpečnostních dohod a osobní podpory. Služba je poskytována bezplatně a může být poskytována anonymně. V rámci služby jsou nabízeny telefonické, osobní nebo emailové konzultace se sociálním pracovníkem, popřípadě telefonické konzultace s psychiatrem.

 

Další služby Fokusu Praha např. chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení nebo zdravotní péči a psychoterapeutické programy občanům Prahy 10 pomůže zprostředkovat Komunitní tým Podskalí.

 

Fokus Praha pro odbornou veřejnost nabízí odborné vzdělávání na adrese centrálního sídla organizace.

 

Komunitní tým

Vnislavova 48/4, 128 00 Praha 2

Tel.: 774 804 923

Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 - 17:00 h

Email: ktpodskalí@fokus-praha.cz

 

Tým podpory zaměstnávání

Vnislavova 48/4, 128 00 Praha 2

Tel. 242 408 808, 775 080 136, 774 804 622

Provozní doba: pondělí až pátek 8:30 - 17:00 h

Email: tpz@fokus-praha.cz

 

Sociálně terapeutická dílna Hvězdáři

Svatoplukova 7, Praha 2 - Nusle, 128 00 Praha 2

Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 - 16:30 h

Tel.:  241 444 200, 777 800 514

Email: hvezdari@fokus-praha.cz

 

Dům u Libuše

Libušina 5, 128 00 Praha 2

Tel.: 224 920 858, 774 804 921, 777 080 310

Provozní doba: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 10:00 - 17:00 h, středa 13:00 - 20:00 h

Email: dumulibuse@fokus-praha.cz
 

 

Krizový tým

Vnislavova 4, 128 00 Praha 2

Tel.: 777 800 983

Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 - 20:00 h

Email: krize@fokus-praha.cz;

 

Cílová skupina:

Dospělé osoby s duševním onemocněním zejména z okruhu schizofrenních poruch, poruch nálady, neurotických a osobnostních poruch. Adresa: Dolákova 24
181 00 Praha 8 – Bohnice

kontaktní místo:
Komunitní tým Podskalí
(služby pro klienty z Prahy 1, 2, 10 – Vinohrady, Vršovice)
Vnislavova 48/4
128 00 Praha 2
Tel.: 774 804 923, 222 513 380
E-mail:kt.podskali@fokus-praha.czTelefon 1: 233 551 241
Telefon 2: 233 553 303
Fax
Webové stránky: http://www.fokus-praha.cz
Emailová adresa: fokus@fokus-praha.cz
Poznámka
Kategorie_old: Psychická podpora
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení|Finance|Chod domácnosti|Péče o blízké|Ztráta zaměstnání|Osamělost|Psychická podpora|Řešení konfliktů
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>