Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Fosa, o.p.s.
Filipova 2013/3
Popis

Cílem obecně prospěšné činnosti provozované společností Fosa, o. p. s., je začlenění lidí se znevýhodněním zejména v důsledku zdravotního postižení do společnosti, dosažení jejich maximální míry soběstačnosti a kvality jejich života odpovídající kvalitě života lidí bez tohoto znevýhodnění.

 

Pro naplnění tohoto cíle společnost Fosa, o. p. s., realizuje tyto programy:

Podporované zaměstnávání – služba sociální rehabilitace zaměřující se na podporu lidí se znevýhodněním na trhu práce. Cílem služby je získání vhodného a stabilního pracovního uplatnění na otevřeném (nechráněném) trhu práce pro uživatele služby a zvýšení úrovně dovedností potřebných k získání a udržení práce. Služba je určena dospělým lidem v produktivním věku z Prahy, kteří potřebují podporu k tomu, aby si nalezli a udrželi odpovídající pracovní uplatnění.

Podpora samostatnosti – služba sociální rehabilitace určená dospělým lidem s mentálním postižením z Prahy. Zaměřujeme se především na praktické nácviky dovedností potřebných pro běžný život (cestování, hospodaření s penězi, orientace v čase apod.) a nácviky sociálních dovedností včetně trávení volného času podle představ uživatelů.

Osobní asistence – služba osobní asistence je určena seniorům a lidem od 15 let s postižením z Prahy. Cílem této služby je podpora těchto lidí takovým způsobem, aby kvalita a způsob jejich života byl srovnatelných s jejich zdravými vrstevníky.

Dobrovolnický program společnosti Fosa – nábor a příprava dobrovolníků a jejich zapojení do poskytování sociálních služeb i mimo ně (jako neformální podpora).

Vzdělávací program společnosti Fosa – vzdělávání pracovníků sociálních služeb v práci s dospělými lidmi s mentálním postižením, v podporovaném zaměstnávání, v kvalitě sociálních služeb, poskytování supervizní podpory.


Adresa: Filipova 2013/3
148 00 Praha 4
Telefon 1: 271 910 016
Telefon 2: 775 350 115, 775 350 115
Fax
Webové stránky: http://www.fosaops.org
Emailová adresa: fosaops@fosaops.org
Poznámka
Kategorie_old: Ztráta zaměstnání
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Chod domácnosti|Ztráta zaměstnání|Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>