Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
PRO Gaudia, z. ú.
Jeseniova 47
Popis

Jediné občanské sdružení poskytující psychoterapeutické, socioterapeutické a podpůrné léčebné metody pacientům s onkologickou diagnózou, jejich příbuzným a blízkým. Spolupracujeme s nemocnicemi, kde jsou onkologičtí a jinak nemocní lidé hospitalizováni. Prostřednictvím vzdělávání zdravotnického personálu usilujeme o to, aby se lékaři a sestry chovali k pacientům s respektem k jejich individuálním potřebám. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se prostředí zdravotnických zařízení stalo lidsky přívětivějším a důstojnějším.


Adresa: Jeseniova 47
130 00 Praha 3
Telefon 1: 242 487 327
Telefon 2: 773 993 036
Fax
Webové stránky: http://www.gaudiaprotirakovine.cz
Emailová adresa: info@gaudiaprotirakovine.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Osamělost|Psychická podpora|Úmrtí
Cílová skupina: Rodina a děti|Senioři|Osoby se zdravotním postižením|Člověk v nesnázích

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>