Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.
Štefánikova 21
Popis

Posláním HESTIA – Centra pro dobrovolnictví je šířit a rozvíjet myšlenku dobrovolnictví, zajistit, aby dobrovolnictví bylo přístupné všem a spojovalo v sobě lidskost i profesionalitu. Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s dobrovolníky, organizacemi i firmami chceme přispívat k rozvoji občanské společnosti. Na základě našich zkušeností realizujeme vlastní mentoringové programy, ve kterých dobrovolníci poskytují účinnou podporu dětem, jejichž vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy. 

 

Program Pět P je preventivním programem pro děti ve věku 6 - 15 let založeném na kamarádském vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem. Je určen dětem, jejichž zdravý vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy a kterým by jakkoliv mohl prospět hodnotný vztah s dobrovolníkem – kamarádem.

 

V programu KOMPAS se pravidelně jednou týdně setkává skupina maximálně 8 dětí ve věku 6-15 let se skupinou proškolených dobrovolníků, kteří si připravují náplň schůzek tak, aby děti zaujali a zároveň jim pomohli rozvíjet jejich komunikační a sociální dovednosti. V rámci programu jsou kromě pravidelných schůzek pro děti organizovány i jednodenní a více denní akce. Momentálně program probíhá v ZŠ Brigádníků (MČ Praha 10), ZŠ Na Smetance (MČ Praha 2), ZŠ Jižní (MČ Praha 4) a ZŠ Lyčkovo náměstí (Praha 8).

 

Program 3G-tři generace propojuje dobrovolníky starší 50let s rodinami s dítětem či dětmi, kterým schází kontakt s třetí generací. Cílem programu 3G-tři generace je podpora pozitivního mezigeneračního soužití, vedení dětí k respektu a úctě ke starším a zanechání příjemných vzpomínek. Hlavní náplní programu je užít si společně strávené chvíle tím, co Vás baví a naplňuje.


Adresa: Štefánikova 21
150 00 Praha 5
Telefon 1: 728 006 514 (Program Pět P)
Telefon 2: 724 334 407 (KOMPAS), 770 106 094 (Program 3G)
Fax
Webové stránky: http://www.hest.cz
Emailová adresa: info@hest.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Osamělost|Psychická podpora|Řešení konfliktů
Cílová skupina: Rodina a děti|Mládež|Senioři

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>