Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
HoSt Home-Start Česká republika
Slovenská 6/1566
Popis

Nabízíme podporu rodinám s dětmi do 6 let. Cílem služby je posilování pocitu rodičovské identity a podpora stability rodičů k vytváření harmonického prostředí pro zdravý vývoj dítěte. Zaměřujeme se na rodiny, kterým chybí životní zkušenosti nebo se ocitají v sociální izolaci. Služba funguje na principu dobrovolné přátelské pomoci zkušeného rodiče-dobrovolníka nezkušenému rodiči-klientovi a spočívá především v docházení dobrovolníků do rodin, kde pomáhají nejčastěji s výchovou a péčí o dítě.

Hledáme dobrovolnice - nadšené maminky, které by měly čas a chuť 1x týdně strávit 3 hodiny s jinou maminkou, která se cítí být osamělá a potřebuje pomoci s péčí o děti nebo o domácnost. Máte-li zájem o podrobnější informace, volejte na 777 926 801.

Dále nabízíme náš terapeuticko - edukativní program „Školička hrou“. Program je založený na paralelní práci s rodičem a dítětem. Zaměřujeme se zejména na podporu rodičovských kompetencí u rodiče a  na přípravu dětí ze sociálně slabého prostředí na nástup do státní školky nebo školy. V prostorách organizace máme plně vybavenou hernu terapeutickými a Montessori pomůckami. Program je rodičům k dispozici pravidelně 2 dny v týdnu. Kapacita herny je maximálně 8 rodin na jednom setkání.

Máte-li zájem o podrobnější informace, volejte na 776 800 556.

 

Hledáme dobrovolnice - nadšené maminky, které by měly čas a chuť 1x týdně strávit 3 hodiny s jinou maminkou, která se cítí být osamělá a potřebuje pomoci s péčí o děti nebo o domácnost. Máte-li zájem o podrobnější informace, volejte na 777 926 801.


Adresa: Slovenská 6/1566
101 00 Praha 10

Telefon 1: 777 926 801
Telefon 2: 776 800 556
Fax
Webové stránky: http://www.hostcz.org
Emailová adresa: info@hostcz.org
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Chod domácnosti|Péče o děti|Osamělost|Psychická podpora|Řešení konfliktů
Cílová skupina: Rodina a děti

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>