Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Lačhe Čhave
Rovnoběžná 34
Popis

Nízkoprahový klub ROZHLEDNA adresa Smolkova 565, Praha 12, má otevřeno v pondělí a ve středu od 13:00 do 18:00 hodin (po dohodě i jindy). Jedná se o otevřený klub
s minimálními vstupními pravidly, který nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež ve věku 6 – 15 let. Vytváříme bezpečný prostor, kde se mohou realizovat a s pomocí odborných pracovníků plnit své osobní cíle. V případě zájmu nabízíme i informační servis, poradenství, doprovod do zařízení návazné péče, práci s blízkými osobami, situační intervenci a krizovou pomoc, doučování, pro cizince můžeme zajistit tlumočníka. Službu poskytujeme všem zdarma.

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi DOMINO adresa Smolkova 565, Praha 12, má otevřeno ve středu 9 – 13 hodin, mimo otevírací dobu vždy po domluvě. Jedná se o otevřený klub pro rodiče s dětmi ve věku do 6 let.  Aktivity jsou zaměřené na posílení komunikace rodiče s dítětem v českém jazyce. Do služby dochází i rodiče cizinci. S rodinou pracujeme individuálně a převážně v přirozeném prostředí. Častou pomocí je doprovod do návazné instituce nebo tlumočení.

 

Mimo otevírací dobu klubu dle zájmu pořádáme různé výlety, přednášky, navštěvujeme kulturní akce. V rámci služeb pomáháme s přípravou pro vstup do 1. třídy nebo do školky. Pro rodiče nabízíme výuku práce na PC, výuku angličtiny a češtiny. Služby jsou poskytovány zdarma.

 


Adresa: Administrativa – kancelář
Rovnoběžná 34
140 00 Praha 4

Zájemce o službu
Smolkova 565
142 00 Praha 12
Telefon 1: 774 344 321
Telefon 2: 723 293 601
Fax
Webové stránky: http://www.lache-chave.cz
Emailová adresa: info@lache-chave.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Osamělost|Psychická podpora|Řešení konfliktů
Cílová skupina: Rodina a děti|Mládež

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>