Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.
Senovážné náměstí 24
Popis

Lata je pražská nezisková organizace pomáhající ohroženým dětem, mladým lidem a rodinám v Praze a blízkém okolí.

 

Nabízíme tyto programy:

 

Ve dvou se to lépe táhne

Mentoringový program s preventivním, podpůrným a rozvojovým působením pro ohrožené děti a mládež ve věku 12 – 26 let. Součástí programu je i podpora jejich rodičů.

Cílem programu je posilovat dovednosti mladých lidí, rozvíjet jejich samostatnost a poskytovat podporu v náročných situacích, a to pomocí vrstevnického vztahu s dobrovolníkem – mentorem. Dvojice je přitom vedena pracovníkem organizace. Dobrovolníci – mentoři (18 - 30let) jsou do programu pečlivě vybíráni, procházejí psychologickým testováním a jsou školeni pro zvládání náročných situací.

Rodičům nabízíme v případě potřeby individuální podporu formou konzultací.

 

Rodina (k) sobě

Program je registrovanou sociálně aktivizační službou pro rodiny, ve kterých je alespoň jedno dítě ve věku 11 – 26 let.

Rodinám poskytujeme dlouhodobou podporu v podobě pravidelných setkání s poradkyní pro rodiny. Cílem služby je pomoci rodině vytvořit a udržovat bezpečné a podnětné prostředí pro zdravý vývoj dětí. Poradkyně (sociální pracovnice) posiluje schopnost rodin zachytit problémy včas, orientovat se ve svých vnitřních zdrojích (zahrnujících členy rodiny včetně vzdálených příbuzných) a vnějších zdrojích (mimo členy rodiny, zahrnujících odborné služby) a vhodně jich pro řešení situace využívat.

Dílčími cíli poskytované služby je posílení rodičovských kompetencí, podpora vzájemné komunikace a zdravých vztahů v rodině a pomoc se zajištěním odpovídajícího materiálního zajištění rodiny.

 

Centrum rodinných konferencí

Podporujeme rodiny při přípravě a realizaci tzv. rodinné konference. Během přípravy podporujeme rozvoj rodinných vazeb a vztahů s blízkými. Příprava je završena závěrečným rodinným setkáním, během kterého rodina společně vytváří svůj plán řešení a spolupráce na něm. Posilujeme schopnost rodiny rozhodovat, držet odpovědnost ve vlastních rukou, vzájemně spolupracovat, sdílet informace a zapojit v případě potřeby do řešení další blízké.

 

Služby jsou poskytovány zdarma na základě uzavřené písemné smlouvy.

 


Adresa: Senovážné náměstí 24
116 47 Praha 1
Telefon 1: 234 621 361
Telefon 2: 775 621 361
Fax
Webové stránky: http://www.lata.cz
Emailová adresa: info@lata.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Osamělost|Psychická podpora|Řešení konfliktů
Cílová skupina: Rodina a děti|Mládež

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>